fbpx

Vision och grundprinciper

Vision


Röda Korsets Ungdomsförbunds vision är att barns och ungas människovärde sätts i främsta rummet och att barn och unga uppfattas som en resurs i samhället. Ungdomsförbundet vill se ett humant samhälle där barn och ungas rättigheter väger tungt och där deras åsikter tas på allvar. Röda Korsets Ungdomsförbunds ledord är kärlek och respekt.

De sju grundprinciperna


Röda Korsets Ungdomsförbunds arbete leds av sju grundprinciper som används av Röda Korset över hela världen. De är en vägledning i allt arbete som görs och kan användas som verktyg för många olika typer av situationer, stora som små, till exempel vid ett lokalt dilemma eller till avvägningar vid stora internationella katastrofer. Grundprinciperna är:

  • Humanitet – det innebär att Röda korsets Ungdomsförbund ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och värna respekten för mänskors värde. Ungdomsförbundet främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.
  • Opartiskhet – Röda Korsets Ungdomsförbund gör ingen skillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt, hjälpen ska sättas in där den behövs mest
  • Neutralitet – Röda Korsets Ungdomsförbund tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Den enskilda människan ska stå i centrum
  • Självständighet – Röda korset är en självständig organisation som hjälper staten på det humanitära området. Men Röda Korsets Ungdomsförbund ska behålla ett oberoende som gör att ungdomsförbundet alltid kan handla i enlighet med Röda Korsets principer.
  • Frivillighet – Röda Korsets Ungdomsförbund ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och mottagare. Med osjälvisk hjälp menas att ungdomsförbundet inte har några egna intressen att tillgodose
  • Enhet – I varje land får endast finnas en rödakors- eller rödahalvmåneförening. Den ska vara öppen för alla och den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet
  • Universalitet – Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra