fbpx

Organisationsstruktur

Medlemmarna bestämmer!
Röda Korsets Ungdomsförbund är en medlemsstyrd organisation – det är alltså medlemmarna som bestämmer! Om du är medlem kan du vara med och bestämma vad lokalföreningen ska jobba med. Det är på föreningsårsmötet som medlemmarna tar besluten som styr verksamheten. Det kan till exempel gälla vad föreningen ska satsa på att göra under kommande år, hur pengarna ska fördelas och att välja personer till föreningsstyrelsen (se bild nedan). Föreningsstyrelsens jobb är sedan att tillsammans med verksamhetsledare och engagerade frivilliga driva föreningen och utveckla verksamheter för barn och unga. Föreningen bedriver även lokal påverkan, där de på olika sätt försöker påverka den lokala opinionen genom att lyfta grundprinciperna och det humanitärpolitiska programmet. I allt arbete är frivilliga jätteviktiga för föreningen! Tusentals frivilliga engagerar sig varje vecka i olika verksamheter och deras engagemang, energi och idéer betyder allt!

foreninstrad

Medlemmarna styr även över hela organisationen!
Det är på Riksårsmötet som medlemmarna styr över hela Röda Korsets Ungdomsförbunds organisation. Där beslutas om Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamhetsinriktning, policys, budget och väljer personer till förbundsstyrelse. Riksårsmötet är en gång om året på våren, då kommer medlemmar från hela Sverige och har mötet över en helg. Nedan på bilden ser ni att medlemmarna och riksårsmötet befinner sig längst upp i organisationen. Sen kommer förbundsstyrelsen, generalsekreteraren och personalen.

organisationstrad

  • Förbundsstyrelsen är Röda Korsets Ungdomsförbund högsta beslutande och verkställande organ mellan riksårsmötena, de är alltså de som leder verksamheten tills det är dags för nästa riksårsmöte. Det är även förbundsstyrelsen som driver påverkansarbete nationellt. Styrelsen består av en ordförande och minst 4 eller max 10 ledamöter. Här hittar du kontaktuppgifter.
  • Generalsekreteraren är den högsta chefen på Röda Korsets Ungdomsförbund som leder kansliorganisationens arbete på uppdrag från Förbundsstyrelsen. Här hittar du kontaktuppgifter.
  • Personalen består av Röda Korsets Ungdomsförbunds anställda. De anställda finns på fyra olika kontor i Sverige – i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är personalens roll att tillsammans med förbundsstyrelsen arbeta för att nå upp till de mål som medlemmar satt upp på riksårsmötet, samt att stötta föreningarna och verksamheterna i deras arbete. Här hittar du kontaktuppgifter.