fbpx

Ansvar Interimsstyrelsen

  • Tillsätt en interimsstyrelse

En interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som består av minst tre personer. Interimsstyrelsen är inte vald av någon utan tillsätter sig själv och tar hand om allt praktiskt fram till dess att ett årsmöte hålls och en ordinarie styrelse väljs. Ett sådant ansvar innebär att hålla kontakt med kansliet, ta fram en verksamhetsplan och en budget, ta kontakt med Förbundsstyrelsen och att följa Röda Korsets Ungdomsförbunds rutiner för en ny förening.

  • Interimsstyrelsen ansöker hos Förbundsstyrelsen om att få starta en ny förening.

Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Förbundsstyrelsen, Box 175 63, 118 91 Stockholm. Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka verksamheter som föreningen tänker driva, vilka personer som ingår i interimsstyrelsen samt vilket namn man vill ge föreningen.

  • Om Förbundsstyrelsen beviljar ansökan om att starta en ny förening, kallar interimsstyrelsen till ett föreningsårsmöte.

På mötet fattar man beslut om att anta Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar, fastslår ett namn för föreningen som är uppbyggt enligt principen Röda Korsets Ungdomsförbund …(t ex Stockholm) och väljer en ordförande, en kassör och ett antal ledamöter. Ett förslag på hur en föredragningslista till ett sådant föreningsårsmöte kan se ut hittar ni som bilaga 1 till den här guiden.