fbpx

Vår organisation

Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig och medlemsstyrd ungdomsorganisation som har ansvar för rödakorsrörelsens verksamhet för barn och unga i Sverige. Våra frivilliga driver verksamheter för social trygghet och humanitär migration i självständiga lokalföreningar där du måste vara under 31 år för att vara förtroendevald. Detta kapitel handlar om hur vi är organiserade.

Även om Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig organisation med egen verksamhet, så är organisationen fortfarande en del av rödakorsrörelsen. I Sverige är vi enade som ett Röda Kors, tillsammans med svenska Röda Korset. Organisationerna har ett tätt samarbete både lokalt och nationellt. Röda Korsets Ungdomsförbund får dessutom finansiellt stöd från svenska Röda Korset.

I detta kapitel hittar du Röda Korsets Ungdomsförbunds vision och grundprinciper. Här beskrivs även de olika delarna i organisationen, vad det betyder att vara en medlemsstyrd organisation, innehållet i styrdokumenten samt riktlinjerna för verksamheterna.

Bilagor Styrdokument

Strategi 2021-2023

Stadgar Röda Korsets Ungdomsförbund Reviderade 2020

Mall för stadgar lokalförening

Policyhögen (består av Frivilligpolicy, Policy för hållbar utveckling, Policy för mångfald och likabehandling, Policy för valberedning och valförfarande, Policyn för arvodering av förbundsordförande, Tystnadspolicy, Alkoholpolicyn och Ekonomisk policy)

Ordlista till Policyhögen

Bilagor Riktlinjer

Reseriktlinjer
Grafiska riktlinjer
Checklista för likabehandling (svenska)
Checklista för likabehandling (engelska)