fbpx

Kommunikationskanaler

I detta kapitel går vi igenom hur vi kan använda oss av olika typer av kommunikationskanaler. Vilken kanal som passar bäst kan skilja sig åt och beror på situationen och vad vi vill förmedla. Innan vi väljer kanal är det bra att fundera på hur vi bäst når ut till den eller de vi vill kontakta.