fbpx

Medlemsregistret Redy

Redy är Röda Korsets Ungdomsförbunds medlemsregister och ett viktigt verktyg för föreningen.

Med Redy kan ni som föreningar enkelt få tillgång till kontaktuppgifter till alla era medlemmar och uppdatera vilka som har förtroende- och frivilliguppdrag i er förening. Detta är superanvändbart för att bjuda in alla era föreningar till träffar, events och andra påminnelser.

Tillgång till Redy kan förtroendevalda i lokalföreningen få. Minst två i styrelsen ska ha Redy som ansvarsområde och ha tillgång till systemet.

Postmottagare

Det är viktigt att alla lokalföreningar uppdaterar information om vem som är postmottagare i föreningen på Redy. Postmottagaren är den som med jämna mellanrum under året får adresslappar och kontaktuppgifter skickade till sig med adresser till nya inkomna medlemmar. Dessa adresslappar kan man använda för att till exempel skicka ett välkomstbrev. Medlemmarnas kontaktuppgifter är även mycket bra att ha när ni ska skicka ut kallelsen till ert föreningsårsmöte. Enligt stadgarna ska alla medlemmar få kallelsen skickat till sig. Det går bra att skicka kallelse via e-post till dem som uppgett sin e-postadress när de blev medlemmar. Om ni har medlemmar som saknar e-postadress ska de skickas ut via vanlig post. Ett utskick av adresslappar och kontaktinformation till samtliga medlemmar i föreningen skickas i januari till postmottagaren för att kunna skicka ut kallelse till Föreningsårsmötet.

Tillgång till systemet Redy
1. Ta ett styrelsebeslut (och protokollför) vilka två styrelseledamöter i lokalföreningen som ska ha inlogg till Redy.

2. Skicka ett mejl till info@redcross.se och meddela att dessa personer vill få ändringsbehörighet i Redy. Bifoga även protokollet med styrelsebeslutet.

3. När ni fått beviljad behörighet och inloggningsuppgifter loggar ni in på Redy här.

 

En manual som guidar dig genom stegen att lägga in nya medlemmar, uppdatera postmottagare och ladda ner listor finns här!