fbpx

Tips för påverkansarbete

Vad är en nyhet?

Vi gör hela tiden saker inom Röda Korsets Ungdomsförbund som är intressanta för medierna att göra reportage om.

Omvärldsbevakning

Läs tidningen du vill komma med i, håll kontinuerlig kontakt med en journalist som ofta skriver om våra frågor, bevaka inflytelserika personer på twitter.

Tänk nyhet redan från början

Redan när ni planerar för årets kommande verksamheter är det bra att tänka på vad som kan skapa nyheter. Några exempel:

  • Ska ni kanske planera in en dag att bjuda in journalister till en av era verksamhetsgrupper?
  • Finns det några årsdagar eller högtidsdagar vi kan koppla ihop våra verksamheter med? (ex. skolavslutningstider kan kopplas till sommarkollo för ensamkommande och jul kan kopplas till öppna julbord eller varför inte försöka få in en nyhet om jourhavande kompis på världsdagen för psykisk hälsa)
  • Kommer ni att hålla i några aktioner under året kanske de kan läggas på en tid då journalisterna ändå vill skriva om ämnet, t.ex. på någon av de dagar FN har utnämnt för att uppmärksamma händelser och teman (http://www.fn.se/fn-info/om-fn/internationella-fn-dagar1/).

Det oväntade

Medierna vill ofta rapportera om det som är oväntat och kontroversiellt, t.ex. att organisationer som inte brukar stå bakom samma fråga samarbetar. Fundera på om ni kan göra en vinkel på det ni tänkt säga som inte är så vanlig eller om det kanske finns sätt att krydda. t.ex. en manifestation. När ambassadörer för Fairtrade springer Vårruset i banandräkter har det ett större nyhetsvärde än om de springer samma tävling i vanliga kläder. Om vi gör en aktion om ensamkommandes situation tillsammans med Migrationsverket är det en nyhet som drar till sig mer uppmärksamhet än om vi gör det med Asylgruppen osv.

Prata med media

Kom ihåg att tänka på att kontakt med media alltid är ett tillfälle för oss att få ut vårt budskap. Media är ofta intresserade av vad vi gör, men har inte tid att sätta sig in i vad vi har på gång så var inte rädd för att berätta om vad du gör i din verksamhet och varför er lokalförening är så viktig på din ort.

Talespersoner

Se Vem uttalar sig?

När du blir uppringd

Anteckna direkt vem det är som ringer och varifrån personen ringer. Förklara vem du är och se till att det är rätt person i organisationen som journalisten har fått tag på.

Lyssna på vad journalisten vill ha reda på och berätta om vad du och din lokalförening gör utifrån det. Kom ihåg att journalisten ringde till dig för att hen var intresserad av vad just ni gör för något.

Ta kontakt

Ett enkelt sätt att ta kontakt med journalister är via Twitter. Föreslå ett personligt möte kring aktuella händelser i era verksamheter. Det är alltid bättre att ringa än att skicka mail. Pressmeddelande eller annat mail kan med fördel följas upp med ett telefonsamtal.

Så här skriver du ett pressmeddelande

När du skriver ett pressmeddelande vill du att din text ska bli publicerad. Då måste du utgå från redaktionens vardag. Ett pressmeddelande är inte bara ett sätt att uppmärksamma media på vad man ska göra utan också en grund för själva nyheten. Skriv så att journalisten direkt kan klippa in texten i sin artikel.

Lyft fram kärnbuskapet

Både redaktionerna och läsarna/tittarna är ofta stressade och träffas varje dag av stora mängder information och reklam. Därför är det viktigt att vi är tydliga med vårt kärnbudskap och har tänkt igenom vad vi vill förmedla med vår potentiella artikel. Ofta är kärnbudskapet och det artikeln handlar om inte detsamma utan ska snarare ha ett samband. Exempelvis kanske du vill få ut att vi jobbar för att öka medvetenheten kring hur det är att vara på flykt. För att få fram det letar du nyhetsvärden, ett sådant kan vara att ni ska hålla rollspelet På flykt på en skola. Du skriver pressmeddelandet om den kommande händelsen men trycker på kärnbudskapet. Du trycker alltså på att det är viktigt att sprida kunskap för att minska rasismen och intoleransen, men kopplar det till nyheten att ni ska hålla På flykt på en skola.

Upplägg

Skriv ditt pressmeddelande med det viktigaste först och fortsätt sedan med detaljerna. Viktigast i det här arbetet är rubriken. Rubriken ska väcka en känsla och fånga uppmärksamhet. Rubriken ska också helst få plats på en rad. För att hitta rätt sätt att utforma rubriken kan du kika i den tidningen du helst skulle vilja få in artikeln och se hur de skriver sina rubriker.

För att ytterligare förtydliga kärnbudskapet är det viktigt att ha en ingress på 2-4 rader i fet stil som sammanfattar vad du vill få fram. Skriv in ett citat av en central person i pressmeddelandet. Då ser det ut som ni blivit intervjuade, även om journalisten bara klipper in det utan att kontakta er.

Pressmeddelandet bör inte vara längre än en sida.

Enhetlig utformning

Röda Korsets Ungdomsförbund är en avsändare som många redaktioner har stort förtroende för. För att vi ska vara tydliga med vilka vi är när vi skickar pressmeddelandet och kunna få hjälp av vårt rykte är det viktigt att vi alltid har med logotypen och kontaktuppgifter i våra pressmeddelanden. Se mall för pressmeddelande.

Sociala medier med påverkan

Vi har enorma möjligheter att påverka människor med makt på många andra sätt också än genom artiklar och tidningsinslag. Våra nätverk i sociala medier rymmer tillsammans en massa människor som gärna vill höra mer om vad just vi pysslar med och vad vi tycker.

I sociala medier går flödet ännu snabbare än i traditionell media och det ställer lite andra krav på materialet som ska publiceras. Några enkla tips:

  • Bilder får ofta större genomslag än text och bilder med träffande bildtext når ut allra bäst
  • Anpassa budskapet efter mediet. Twitter är ex. annorlunda än Facebook.
  • Anpassa budskapet efter målgruppen. Vilka vill du nå och med vad?
  • Gör innehållet delningsvänligt. Kan man få med en oväntad twist som känns kul att gilla och dela?
  • Sharing is caring. Sociala medier handlar om att bygga relationer så se till att vårda dina nätverk. Ingen vill känna sig utnyttjad, inte heller i den nya tekniken.

Passa gärna på att ta ett kort när ni gör en aktivitet och dela i era kanaler. Hjälps sedan åt att dela materialet och få igång diskussionerna så kan vi nå hur långt som helst.