fbpx

Hur lokalföreningar kan jobba med den nationella verksamheten rollspelet ”På Flykt”

I detta avsnitt kan du som är aktiv i en lokalförening eller sitter i en styrelse få information om hur ni på ett lokalt plan kan arbeta med den nationella verksamheten ”På Flykt”. Verksamheten ligger inte ansvarsmässigt under lokalförerningar såsom andra verksamheter, och rollspelet administreras via personal. Däremot finns det många andra sätt för er att arbeta med verksamheten lokalt! 

Bilagor

Bilaga 1  Hur lokalföreningar kan jobba med rollspelet På Flykt (PDF)

Bilaga 2  Information att sprida till skolor och andra aktörer

Bilaga 3  Infofolder för rekrytering av spelledare

Först och främst: Vad är rollspelet På Flykt?

Rollspelet På Flykt är ett sätt att öka förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt och arbeta för humanitet och mänskliga rättigheter. Målgruppen är gymnasieklasser och årskurs 9.

I rollspelet ”På Flykt” simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Som deltagare ställs du inför en rad svåra val där besluten kan ge kännbara konsekvenser. Rollspelet är framtaget utifrån berättelser från människor som varit på flykt och utformat för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Genom det ges en möjlighet till eftertanke och reflektioner om att vara på flykt. Passet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar i världen och att belysa rätten till asyl. Rollspelet är ett sätt att arbeta för humanitet och mänskliga rättigheter.

Hur kan lokalföreningar jobba med rollspelet På Flykt?

Även om verksamheten inte ligger under era lokalföreningar är rollspelet hela förbundets metod och därmed kan ni absolut vara delaktiga i arbetet med verksamheten! Ni kan göra detta genom:

  • Att gå spelledarutbildning och engagera sig som spelledare!
  • Hjälpa till med att rekrytera spelledare
  • Marknadsföra rollspelet På Flykt till skolor och andra aktörer på er ort
  • Informera och medlemsvärva i samband med bokningar i närheten
  • Boka rollspelet för den egna lokalföreningen!

Läs mer ingående om detta i bilaga 1 som ni hittar här ovan.

Mer info om vad uppdraget som spelledare innebär och information om kommande utbildningar läggs upp löpande här!

Har ni frågor kring detta kan ni kontakta personal eller maila rkuf@redcross.se.