fbpx

Uppföljning

Två gånger per år gör Röda Korsets Ungdomsförbund uppföljning på alla sina verksamheter. I juni görs en halvårsuppföljning och i december en helårsuppföljning. Styrelsen ansvarar för att fylla i en uppföljning om styrelsens arbete och verksamhetsledarna ansvarar för att fylla i en uppföljning för sin verksamhet. Det är styrelsens ansvar att sprida informationen till verksamheterna och se till att de fyller i uppföljningen.

Varför gör Röda Korsets Ungdomsförbund uppföljningar?

  • I uppföljning får man information om vad föreningar och verksamheter gör för att barn och unga ska få det bättre. Den kunskapen gör att vi som organisation kan driva påverkansarbete och visar varför organisationen behövs
  • Det är en bra statusuppdatering för både styrelse och verksamhet. Ni får en överblick över vad ni har hunnit med under halvåret och vad man behöver jobba med framöver. Behöver ni rekrytera fler? Är det något viktigt ni behöver prata med er lokalföreningsstyrelse eller personalen om?
  • Förbundsstyrelsen får information om det fantastiska arbete som görs lokalt och organisationen ser hur vi ligger till mot våra uppsatta mål
  • Svenska Röda Korset (som är vår största finansiär) får information om hur pengarna används
  • Ni kan använda uppföljningen som underlag till er verksamhetsberättelse

Till vänster kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på inför uppföljningen, som verksamhetsledare respektive styrelse.