fbpx

Tips på påverkansarbete

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna för hur en kan bedriva påverkansarbete. Börja med att läsa påverkansplanen, barnkonventionen och grundprinciperna. Fundera sedan på vad ni i föreningen är bra på och utgå därifrån. Det absoluta bästa sättet är att börja prata om den fråga ni brinner för. Har exempelvis kommunen barnrättsperspektiv på sina beslut som rör barn, får elever veta om sina rättigheter i skolan, hur ser standarden för ungdoms/HVB-boenden ut? Nästa steg är att börja planera vad ni ska göra. Hur vill ni lyfta frågan i er stad?

Tips på aktiviteter

 • Prata om frågan och diskutera den med era kompisar, kusiner, grannar, fotbollstränare och klasskompisar.
 • Kommentera inlägg/artiklar på sociala medier
 • Arrangera en manifestation eller flashmob
 • Skicka mail till politiker (Politiker får förvånansvärt sällan mail av medborgare, så om de skulle få tio mail om samma fråga så skulle det nästan uppfattas som en folkstorm.)
 • Spela in en film
 • Skriv ett pressmeddelande
 • Skriv en insändare eller debattartikel
 • Skapa en facebookgrupp
 • Skriv ett blogginlägg
 • Dela ut flyers på torget
 • Samla in namnunderskrifter och lämna in dem till politiker
 • Ta initiativ till en temadag på en skola
 • Affischera på stan/skolan/universitetet/idrottshallen
 • Arrangera en festival
 • Använd spelet ”Verklighetens flykt” och skicka till beslutsfattare på just er ort.
 • Tipsa om Röda Korsets Ungdomsförbunds rollspel På flykt (läs mer om hur lokalföreningen kan använda rollspelet i kaptiel 13.4)

Steg 1: Planera

 • Vilken fråga brinner ni i föreningen för? Varför vill ni lyfta den?
 • Vilka åsikter vill ni lyfta? Använd Röda Korsets Ungdomsförbunds påverkansplan och barnkonventionen som utgångspunkt
 • Hur kan föreningen sprida frågan? Du kanske känner någon är grym på att spela in film? Eller som har många följare på instagram? Eller gillar du att skriva och kan knåpa ihop en insändare? Hur kan föreningens verksamheter delta i arbetet?
 • Vad är målet? Att uppmärksamma läget i kommunen, att lära fler om frågan, att påverka politiker eller att skapa debatt?
 • Finns det andra som tycker likadant som er, som ni skulle kunna samarbeta mer? Om ni är flera kan det öka möjligheten av spridning och genomslag. Medierna vill dessutom ofta rapportera om det som är oväntat och kontroversiellt, till exempel att organisationer som inte brukar stå bakom samma fråga samarbetar.
 • Går det att koppla er fråga till någon särskild lokal händelse för att öka spridningen? Media gillar nya vinklar som de inte tänkt på, alternativt haka på när frågan ändå är aktuell av annan anledning. Till exempel skolavslutningstider kan kopplas till att ni kanske anordnar ett sommarkollo och jul kan kopplas till öppna julbord eller varför inte försöka få in en nyhet om jourhavande kompis på världsdagen för psykisk hälsa. Fler exempel temadagar hittar du på: www.temadagar.se.

Steg 2: Gör en tidsplan

En tidsplan med rubrikerna innan, under och efter. Om ni till exempel gjort en film:

 • Innan: vad har ni i föreningen för mål med filmen? Vad ska filmen innehålla? När ska den spelas in? Vilka ska vara med? Finns det eventuella samarbetspartners som skulle kunna vara intresserade av att vara med? Hur ska ni sprida filmen? Vem/vilka ska sprida filmen? Vem är kontaktperson om media ringer?
 • Under: visa filmen för alla era vänner, grannar, kusiner, klasskompisar och berätta varför den spelats in, sprid filmen till lokala journalister och politiker
 • Efter: hur gick det? Fick filmen bra spridning? Vad gick bra/mindre bra? Vad skulle ni kunna göra annorlunda till nästa gång?

Att tänka på

 • Fokusera alltid på sakfrågan
 • Argumentera sakligt
 • Leverera en lösning, inte bara ett problem
 • Uttala er om er egen verksamhet och stad, er lokala anknytning ökar möjligheten för att få genomslag
 • Tänk på att officiella uttalanden från Röda Korsets Ungdomsförbund görs av vår förbundsordförande, i övrigt kan den ni utsett i föreningsstyrelsen eller ansvarig verksamhetsledare uttala sig.

Påverka via sociala medier

Traditionell media som tidningar och tv behöver inte alltid vara bästa vägen. Tvärtom! Våra nätverk i sociala medier rymmer en massa människor som gärna vill höra mer om vad just Röda Korsets Ungdomsförbund pysslar med och vad vi tycker. Några enkla tips:

 • Bilder får ofta större genomslag än text och bilder med träffande bildtext når ut allra bäst.
 • Anpassa budskapet efter mediet för att maxa spridningen. På twitter ska budskapet vara kort och tydligt, använd gärna etablerade # och tagga personer som ni vill nå. På facebook och instagram kan ni ha mer text. På facebook ökar spridningen om ni lägger till en bild eller allra helst en film, tagga även personer och organisationer som ni vill nå. På instagram är det etablerade # som gäller för maximal spridning och en bra bild. På instagram är bilden viktig!
 • Anpassa budskapet efter målgruppen. Vilka vill du nå och med vad? Utformningen och språket bör se annorlunda ut beroende på om ni vill nå politiker, journalister eller elever på högstadiet.
 • Gör innehållet delningsvänligt. Kan en få med en oväntad twist som känns kul att gilla och dela?
 • Sociala medier handlar om att bygga relationer så se till att vårda dina nätverk. Ingen vill känna sig utnyttjad, inte heller i den nya tekniken. Kommentera och sprid andras bilder eller inlägg. Det ökar deras vilja att sprida dina inlägg och ditt/föreningens budskap.
 • Gör avtryck i kommentarfälten! Ta alla tillfällen att lyfta er åsikt.

Arrangera evenemang och samarbeta med andra organisationer

 • Viktigt att fokusera på sakfrågan, och hålla på våra opolitiska ståndpunkt
 • Var beredd på att svara på frågor om varför Röda Korsets Ungdomsförbund deltar i en kampanj, demonstration eller ett evenemang
 • Lägg upp en plan för arrangemanget. Vid demonstrationer och aktioner vet en inte alltid vilka som kommer att delta och som arrangör står en bakom allt som sker vid aktionen. Se till att ni har en plan för hur arrangemanget blir schysst och fredligt, samt att det handlar om just den fråga ni bestämt och inget annat.