fbpx

Röda Korsets Ungdomsförbunds rollspel På Flykt

Vad är rollspelet På Flykt?

Rollspelet På Flykt är en av våra kärnverksamheter, och används för att öka förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt. På Flykt skiljer sig från våra andra kärnverksamheter då den syftar till att sprida information och kunskap, och är därför en viktig del i vårt påverkansarbete.

I rollspelet På Flykt simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Som deltagare ställs du inför en rad svåra val där besluten kan ge kännbara konsekvenser. Rollspelet är framtaget utifrån berättelser från människor som varit på flykt och utformat för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Genom det ges en möjlighet till eftertanke och reflektioner om att vara på flykt. Passet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar i världen och att belysa rätten till asyl.

På Flykt som del i påverkansarbetet

Röda Korsets Ungdomsförbund tycker att främlingsfientlighet och rasism aktivt kan motverkas via kunskapsspridning. Med rollspelet På Flykt kan fördomar slås sönder och sinnen öppnas. Det är ett sätt att arbeta för humanitet och mänskliga rättigheter, och unga människor är en stark resurs i detta arbete.

Hur kan lokalföreningar jobba med rollspelet På Flykt?

Även om verksamheten inte ligger under era lokalföreningar är rollspelet hela förbundets metod och därmed kan ni absolut vara delaktiga i arbetet med verksamheten! Ni kan göra detta genom:

  • Att gå workshopledarutbildning och engagera er som workshopledare!
  • Hjälpa till med att rekrytera workshopledare
  • Marknadsföra rollspelet På Flykt till skolor och andra aktörer på er ort
  • Informera och medlemsvärva i samband med bokningar i närheten
  • Boka rollspelet för den egna lokalföreningen!

Mer info om vad uppdraget som workshopledare innebär och information om kommande utbildningar läggs upp löpande här!

Har ni frågor kring detta kan ni kontakta personal eller maila rkuf@redcross.se.