fbpx

Dilemmaspelet

Med inspiration från Röda Korsets Ungdomsförbunds rollspel På flykt har Dilemmaspelet tagits fram. Dilemmaspelet utgår precis som På flykt från en attitydförändrande metod, där deltagarna får en inblick och en liten, liten känsla av vad det kan innebära att vara på flykt från sitt hemland. Deltagarna får under spelets gång olika scenarion att ta ställning till och beroende på vilka val de gör leds de fram till ett antal olika slutscenarion.

Dilemmaspelet finns i två versioner som båda har ett väldigt simpelt upplägg och kan användas av fritt av lokalföreningar. Till exempel som en aktivitet vid rekrytering på mässor och skolor, som övning på utbildningar (till exempel Ideologiutbildningen), på info- eller medlemsträffar. Det finns bra instruktioner och det behövs ingen utbildning för att hålla spelen.

Dilemmaspelet:

Dilemmaspelet skapades av fem frivilliga i Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg. Denna version kan med fördel hållas för en grupp. Spelet tar ungefär 10-20 minuter inklusive efterföljande diskussion och samtal. Dilemmaspelet brukar vara mycket uppskattat – det kan vara svårt och tungt att ta vissa beslut men det är också en ögonöppnare som kan leda till stärkt engagemang!

Dilemmaspelet i monterversion:

Monterversionen passar bra vid rekrytering då spelet endast tar 5 minuter. Deltagarna tar sig genom spelet på egen hand, med hjälp av numrerade lappar. Bjud in förbipasserande att testa och ställ öppna frågor efter spelet om hur det kändes och vilka tankar deltagaren fick.

Att tänka på:

Eftersom Dilemmaspelet är framtaget som en metod av Röda Korsets Ungdomsförbund är det viktigt att tänka på några saker när spelen hålls:

  • Spelen får endast hållas av förtroendevalda eller frivilliga i Röda Korsets Ungdomsförbund-sammanhang
  • Spelen får inte kopieras och delas ut till andra personer – såsom lärare eller andra organisationer
  • Styrelsen tillhandahåller spelen och ansvarar för att det inte sprids till obehöriga eller används utanför Röda Korsets Ungdomsförbunds sammanhang
  • Efter varje spelat spel ska ni rapportera in hur många deltagare ni mött, skicka detta till din kontaktperson i personalen eller rkuf@redcross.se

Spelmaterialet får ni genom att kontakta personal. Styrelsen ansvarar sedan för att alla som håller i spelen har blivit informerade om vad som gäller kring spelen och att antal mötta deltagare rapporteras in till personal.

I bilagorna hittar ni instruktioner till spelen. Lycka till!