fbpx

Våra styrdokument

I det här kapitlet hittar du våra styrdokument och riktlinjer. Se dem som viktiga redskap i ditt frivilliga arbete. Alla styrdokument är antagna av medlemmarna på vårt högsta beslutande organ Riksårsmötet.
 –
Stadgarna är våra regler som är bindande, vårt humanitärpolitiska program handlar om våra åsikter och idéer och de krav vi har. Policyhögen beskriver hur vi handlar och agerar. Vår verksamhetsinriktning innehåller de strategiska och långsiktiga mål vi tillsammans ska uppnå.
I detta kapitel har vi även placerat våra grundprinciper, reseriktlinjer samt likabehandlingschecklistor som inte är styrdokument, men riktlinjer för hela organisationen.