fbpx

Grafiska riktlinjer och logga

Röda Korsets Ungdomsförbunds grafiska riktlinjer

Röda Korsets Ungdomsförbunds grafiska riktlinjer är ett stöd för dig som ska kommunicera organisationens verksamhet och gäller i såväl nationell som lokal kommunikation. Riktlinjerna anger till exempel vårt typsnitt, våra färger, hur loggan får användas, Röda Korsets skyddssymboler och marknadsföring i samband med företagssamarbeten. Det är viktigt att allt informationsmaterial som kommer från Röda Korsets Ungdomsförbund utgår från riktlinjerna – då känner människor igen vår organisation och kommunikationen blir mer effektiv.

Några exempel från de grafiska riktlinjerna:

  • Röda Korsets Ungdomsförbunds logga används alltid mot vit bakgrund.
  • Svartvit utskrift av loggan ska undvikas i största möjliga mån och ska aldrig användas i extern kommunikation.
  • Röda Korsets Ungdomsförbunds officiella typsnitt är Futura.

Bland bilagorna hittar du de grafiska riktlinjerna.

Röda Korsets Ungdomsförbunds logga

Röda Korsets Ungdomsförbunds logga är en viktig del av organisationens ansikte utåt. Det röda korset är dessutom en skyddssymbol som används i krig och konflikt, så ett speciellt tillstånd har utfärdats för loggan. Det innebär att det finns viktiga regler kring hur den ska användas och se ut. Reglerna är inte särskilt krångliga och allt du behöver veta står på sidan 12 i de grafiska riktlinjerna. Läs riktlinjerna innan du använder loggan och skicka med riktlinjerna i kontakt med tryckeri eller samarbetsparters.

Bland bilagorna hittar du loggan för nedladdning i tre olika format.