fbpx

Sociala medier

Sociala medier har vuxit till en allt viktigare plattform för föreningar, organisationer och frivilliga – oberoende av vilken del av föreningslivet det handlar om. Så även för Röda Korsets Ungdomsförbund. På sociala medier kan ungdomsförbundet sprida vårt budskap, interagera med varandra och allmänheten, marknadsföra verksamheter och mycket mer. Det finns mycket att hämta i att vara aktiv på sociala medier, både på nationellt och lokalt plan.  

Tänk på detta inför skrivandet av ett inlägg eller publicering av en bild från föreningen:

 • Vad är syftet med inlägget? Ska läsaren bli medlem/frivillig, komma på en infoträff, sprida inlägget/bilden eller bara läsa informationen?
 • Vem/vilka riktar sig inlägget/bilden till? Är det medlemmar, frivilliga eller allmänheten? Försök att smalna av målgruppen – går det att specificera vilka inom allmänheten som inlägget/bilden ska nå?
 • Vilken kanal passar bäst? Var finns din uttänkta målgrupp?

Med ovanstående i åtanke blir nästa steg att fundera på: Vad ska du posta? Hur formulerar du ditt budskap?

Fler tips:

 • Skriv kortfattat med det viktigaste först
 • Skapa dialog – ställ frågor i texten och uppmuntra till kommentarer!
 • Anpassa bilder, texter och videos efter målgruppen, och tänk på vad som funkar i vilken kanal.
 • Använd hashtags! Det ökar spridningen på inlägget/bilden
 • För att öka spridningen ytterligare så kan du uppmana övriga i styrelsen att sprida inlägget/bilden i sina privata kanaler

Skapa eget innehåll: Ha till exempel temaveckor, intervjua frivilliga (frivilligporträtt), sprid lediga uppdrag, lyft saker ni i föreningen gör som ni är stolta över m.m.

Gilla, kommentera och dela innehåll från andra lokala organisationer: Gör att fler hittar till er sida och ni kan få fler likes, kommentarer och delningar tillbaka

Bra verktyg för relationsskapande kommunikation: Visa vilka ni är som är med i föreningen, berätta om er vision, lyft vad ni står för och tycker. På det viset kan era besökare lättare identifiera sig med er och tänka: ”Jag håller med er, jag delar er vision och jag kan dela ert inlägg/bli medlem/bli frivillig!

 

Facebook

Lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund kan med fördel skapa en officiell facebooksida för sin förening. Facebook som social plattform funkar bra både för kommunikation med medlemmar, intresserade på orten och för bredare marknadsföring av föreningen. Leta upp andra lokalföreningar i Röda Korsets Ungdomsförbund och följ, kommentera och inspireras av varandra! Många styrelser har även en facebookgrupp där de internt kan kommunicera med vararandra.

Röda Korsets Ungdomsförbund har även en gemensam facebooksida för hela organisationen. Denna sida uppdateras av personal och förbundsstyrelse. Den gemensamma facebooksidan är bra att följa för att se vad som händer i våra frågor och i organisationen som helhet. Om lokalföreningar vill sprida något på den gemensamma sidan går det bra att kontakta personal eller skriva ett inlägg direkt på sidan.

Svenska Röda Korset har också en facebooksida som lokalföreningar kan dela inlägg ifrån.

Facebooks betaltjänst för riktad marknadsföring

För att boosta ett inlägg, en annons om lediga uppdrag eller ett event finns en betalfunktion som kan användas för marknadsföring på Facebook. Föreningen kan sätta en maxbudget för vad marknadsföringen får kosta och även bestämma vilken målgrupp marknadsföringen ska rikta sig mot. Det går att målgruppsanpassa baserat på plats, intressen, ålder och kön.

 

Instagram

Instagram är en växande social plattform där lokalföreningar kan skapa och driva lokala konton. Styrkan med Instagram är att bilder skapar känslor och att föreningens följare och besökare kan få se föreningen ”bakom kulisserna”. På Instagram funkar det bra att vara personlig och informell. Skriv gärna #rkuf och @roda_korsets_ungdomsforbund i bildtexter.

Röda Korsets Ungdomsförbund har ett gemensamt instagramkonto med ett stort antal följare. Personal och förbundsstyrelse är avsändare, men repostar ofta och gärna lokalföreningars inlägg. Frivilliga är varmt välkomna att skicka in bilder, komma med förslag till inlägg eller vara gästredaktörer på det gemensamma kontot. Kontakta personal vid intresse.

 • Syntolkning (ST): Syntolka alla bilder som laddas upp på Instagram. Detta för att alla ska kunna förstå bilderna vare sig en har synnedsättning eller seg uppkoppling. Syntolkningen ger ledord för att berätta och beskriva vad bilden visar. Exempelvis: En människa ler, två personer håller i ett stort hjärta där det står ”RKUF”. Förklara vad händer eller vad som syns i bilden!
 • Såhär syntolkar en bilder:
  1. Ladda upp bilden
  2. Skriv den bildtext som var tänkt
  3. Lägg till: ”Syntolkning” eller förkortningen ”ST” och beskriv därefter vad bilden innehåller

Andra forum

Det bara fantasin som sätter gränser för vilka kanaler lokalföreningen kan använda. Utgå från er själva – vad hänger du och dina vänner? Där finns förmodligen även föreningens medlemmar eller potentiella frivilliga. Om de är mest aktiva på snapchat eller youtube så kanske lokalföreningen också ska vara där?