fbpx

Nyhetsbrev

Lokala nyhetsbrev till medlemmar och frivilliga

Många lokalföreningar skickar ut lokala nyhetsbrev till sina medlemmar och frivilliga – ett exempel på en så kallad medlemsvårdande aktivitet. Hur ofta det ska ske bestämmer föreningen själva, men ett tips är att skicka ut ett nyhetsbrev i början av terminerna. Det är ett bra tillfälle att berätta om föreningens planer, lyfta lediga uppdrag och bjuda in medlemmar till kommande infoträffar, eventuella föreläsningar och utbildningar med mera.

Nyhetsbrev kan skickas via föreningsmailen, men det finns också enkla online-tjänster som kan underlätta utskick av nyhetsbrev. Ett exempel är MailChimp, som dessutom är gratis. I MailChimp går det att lägga in och spara listor på mottagare, göra standardmallar för olika typer av utskick och det är enkelt att lägga in bilder, etc. Föreningen kan starta ett gratiskonto på www.mailchimp.com.

 

Föreningsutvecklarnas veckobrev till styrelser

Föreningsutvecklarnas veckobrev är personalens kanal för allmän information till alla lokalföreningsstyrelser. Brevet skickas till alla föreningsmailar och innehåller ofta info som är nödvändig för alla föreningar att ta del av. Det är därför viktigt att styrelsen har bra rutiner för läsning, så att föreningen inte går miste om viktig information. Styrelsen ansvarar även för att skicka vidare relevant information till sina verksamhetsledare. Kontakta personal om veckobrevet inte kommer fram till föreningens mailadress.

Föreningsutvecklarnas veckobrev går ut till alla styrelser så det kan med fördel användas som en kanal för att inspirera andra lokalföreningar. Om din förening till exempel vill lyfta ett lyckat event, tipsa om hur ni rekryterar eller bara berätta om något ni känner er stolta över – tveka inte att höra av er med tips till er förenings kontaktperson i personalen!

 

Nationellt nyhetsbrev till alla medlemmar

Fyra gånger per år skickas det ut ett nationellt nyhetsbrev till alla medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund. Medlemmar som uppgett sin mailadress får utskicket automatiskt. I det nationella nyhetsbrevet sammanställer personal nyheter kring organisationen i stort, till exempel vad som hänt den senaste tiden och vad som är på gång framöver.

 

Röda Korset Magasin

Svenska Röda Korset har en egen tidning som heter Röda Korset Magasin. Tidningen är politiskt och religiöst obunden. Tidningen ges ut fyra gånger per år och distribueras till Svenska Röda Korsets medlemmar och månadsgivare samt till medlemmar i Röda Korsets ungdomsförbund. Den vilar på sammavärderingar som föreningen Svenska Röda Korset och är politiskt och religiöst obunden. Om du är medlem får du alltså tidningen i din postlåda, men den går även att läsa digitalt.