fbpx

Riksårsmötet

På Riksårsmötet är det du och din lokalförening som har makten! Under riksårsmötet diskuterar deltagare från Ungdomsförbundets lokalföreningar, tillsammans med förbundsstyrelsen, viktiga frågor och fattar beslut som rör Röda Korsets Ungdomsförbunds framtid och inriktning. Förutom alla motioner som kommer in från medlemmar och lokalföreningar lägger förbundsstyrelsen förslag på till exempel stadgeförändringar. Här beslutas även vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen under kommande år, val av verksamhetsrevisorer och valberedning, samt vem som ska vara förbundsordförande.
Kombinera viktigt med roligt!
Riksårsmötet handlar inte bara om viktiga beslut utan är även en chans att träffa andra engagerade medlemmar. Dessutom hålls det ofta någon form av inspirerande utåtriktad aktivitet, till exempel manifestation mot barnsoldater, som deltagarna kan ta med hem till sina lokalföreningar. Riksårsmötet är väldigt viktigt, roligt och inspirerande samt vår grundpelare i det demokratiska styrskicket som präglar Röda Korsets Ungdomsförbund.