fbpx

Vad måste göras inför Riksårsmötet?

1. Anmälan

Inför riksårsmötet skickas en inbjudan ut där alla ombud måste anmäla sig till riksårsmötet. Det handlar dels om att anmäla sig till Riksårsmötet, men även praktiska frågor som till exempel specialkost eller andra önskningar/behov. Då Riksårsmötet är en väldigt populär händelse med många deltagare är det viktigt att ombuden anmäls innan deadline för anmälning. All information om hur ombuden anmäler sig till Riksårsmötet och deadline för detta skickas ut till lokalföreningarna i god tid och läggs upp på hemsidan rkuf.se.

2. Motioner

Om er lokalförening eller någon medlem vill skriva en motion till Riksårsmötet är det bra att vara ute i god tid. I bilaga 1 – motionsmall hittar du exempel på hur en motion kan se ut. Denna ska skickas till förbundsstyrelsen senast 8 veckor innan Riksårsmötet, till exempel via mail till styrelsen@rkuf.se, för att den ska hinna beredas (betyder att förbundsstyrelsen ska hinna gå igenom motionen och skriva motionssvar) och komma med i handlingarna som skickas ut till alla som kommer att delta på Riksårsmötet.

3. Läsa igenom handlingarna

För att vara väl förberedda inför Riksårsmötet ska alla ombud läsa igenom handlingarna. Ombuden kan då förklara vilka beslut som ska fattas vid ett möte med lokalföreningens medlemmar och frivilliga, så att ombuden kan ta del av lokalföreningens syn på de olika förslagen som har kommit in till Riksårsmötet.

4. Ta ställning!

För att en motion ska ha brett stöd kan det även vara en idé att kontakta andra lokalföreningar och inkludera dem i motionsskrivandet så att det blir fler lokalföreningar som står med som motionärer. Det är även viktigt att ombuden läser igenom handlingarna som de får senast fyra veckor innan riksårsmötet samt kollat av med sin lokalförening hur de ställer sig till de olika förslagen, motioner och propositioner, som kommer att tas upp under riksårsmötet. Genom ett öppet möte en månad innan Riksårsmötet kan lokalföreningen ta upp de frågor och förslags som lyfts på Riksårsmötet och utifrån detta möte kan ombuden ta med sig underlag för sina ställningstaganden.

Vad måste göras efter riksårsmötet?

Ombud och andra deltagare har med sig alla erfarenheter och kunskap om beslut som har fattats under riksårsmötet. Det är därför bra att de är med och kommunicerar ut vad som har beslutats efter riksårsmötet. Utöver besluten har det hänt massor av andra inspirerande och roliga saker under riksårsmötet, därför är det bra att ta med en positiv anda tillbaka för att peppa andra i lokalföreningen att skicka deltagare även nästa år. Vem vet, det kan ha skett konstruktivt nätverkande under riksårsmötet? Var inte rädd för att återuppta kontakter ni tog med andra medlemmar och föreningar under riksårsmötet.