fbpx

Att lägga ner en förening

Ansvarig Föreningsstyrelsen

  • Föreningens styrelse kallar till ett föreningsårsmöte någon gång mellan 1 januari och sista februari och till ett extra föreningsårsmöte senast den 31 mars. Ett förslag på föredragningslista till båda mötena finns med som bilaga 2 till den här guiden. När kallelsen till föreningsårsmötena skickas, bifogas även ett brev med förklaring till varför föreningen ska läggas ner samt information om till vilken annan förening medlemmarna kommer att flyttas. Ett förslag på sådant brev finns också som bilaga 3 till den här guiden.

Ansvarig föreningsårsmötet

  • Föreningsårsmötet beslutar om överföring av föreningens medlemmar och beslutar om upplösning av föreningen. Hur ett protokoll kan se ut efter ett sådant här möte finns med som bilaga 4 till den här guiden.

Ansvarig firmatecknarna

  • För över föreningens pengar till Ungdomsförbundet centralt på bankgiro 5520-4507 och avsluta eventuella bankkonton och bankgirokonton. Det gör firmatecknarna genom att gå in på banken och avsluta föreningens konton. Ta med årsmötesprotokollet till banken. Var noga med att se till att föreningens alla räkningar är betalda och att ingen har skulder till er.

Ansvarig avgående styrelse/revisorer

  • När alla konton är avslutade och verksamhetsberättelsen och bokslutet är klart, kan föreningens revision genomföras.

Ansvarig avgående styrelse

  • Det extra föreningsårsmötet hålls. Mötet fattar beslut om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår och de sista månaderna efter årsskiftet. Hur ett sådant protokoll kan se ut finns som bilaga 5 till den här guiden.

Ansvarig avgående ordförande

  • Skicka en begäran om nedläggning av föreningen samt överflyttning av föreningens medlemmar till förbundsstyrelsen. Skicka med en kopia på protokollen från både det ordinarie och det extra föreningsårsmötet. Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Förbundsstyrelsen, Box 175 63, 118 91 Stockholm
  • Skicka en undertecknad kopia på protokollen från både det ordinarie och det extra föreningsårsmötet till ert lokala skattekontor med en begäran om att avsluta föreningens organisationsnummer. Ett förslag på hur ett sådant brev kan se ut finns som bilaga 6 till den här guiden. För adress till ert lokala kontor, titta på www.skatteverket.se