fbpx

Verksamhetsstruktur

Alla verksamheter ska ha en nedskriven verksamhetsstruktur utifrån verksamhetens riktlinjer. I strukturen ska rutiner för verksamheten finnas. Verksamhetsstrukturen ska skrivas tillsammans med den nya frivilliggruppen innan uppstart av verksamheten. Alla i frivilliggruppen ska vara välbekanta med verksamhetsstrukturen redan innan uppstart. Skriv en verksamhetsstruktur med hjälp av kapitlet om att leda en verksamhet om just verksamhetsstruktur.