fbpx

Att starta och leda verksamhet

Det är lätt att starta upp nya verksamheter inom Röda Korsets Ungdomsförbund. I detta kapitel tar vi upp de olika delarna som behövs och hänvisar till våra verktyg och hjälpmedel som finns för att leda en verksamhet.

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsledarhandboken

Bilaga 2 – Mall för struktur för verksamhet

Bilaga 3 – Mall för behov av frivilliga inför rekrytering

Bilaga 4 – Mall för avslutningssamtal

Bilaga 5 – Vem skriver vilka intyg i Ungdomsförbundet

Bilaga 6 – Riktlinjer för intyg

Bilaga 7 – Mallar för intyg

Bilaga 8 – Mall för överenskommelse

Bilaga 9 – Mall för tystnadslöfte

Bilaga 10  – Utdrag ur belastningsregistret

Bilaga 11 – Länk till Utdrag ur belastningsregistret

Bilaga 12 – Checklista Event

Bilaga 13 – Riktlinjer för insamling