fbpx

Att finna behoven och starta verksamhet

Våra verksamheter syftar till att uppfylla humanitära behov. För att finna dessa behöver vi göra behovsidentifieringar. Dessa kan vara ganska enkla, men en mer utvecklad behovsidentifiering kan underlätta för verksamhetens strategier och möjlighet att uppnå målen med verksamheten.

Nedan följer 4 steg att ta i uppstarten av verksamhet där behovsidentifiering är grunden i uppstarten av en verksamhet.

Vilka behov finns?

För att verksamheten ska startas måste den uppfylla ett behov, det ska finnas motiv till att den ska existera. Att undersöka behov kan vara så enkelt som att du frågar Röda Korset kretsen om de har identifierat behov inom ert närområde. Det finns andra att vända sig till med denna fråga, till exempel andra föreningar, myndigheter, ungdomsmottagning eller skolor. Kuratorer på skolor brukar ofta ha en djupare uppfattning om behov hos till exempel nyanlända flyktingungdomar. Det kan handla om allt från att skapa en aktiv fritid till att hjälpa till med läxor.

Stämmer min verksamhetsinriktning med Röda Korsets Ungdomsförbunds verksamhetsinriktning?

Riksårsmötet 2014 beslutade om vilken verksamhetsinriktning som Ungdomsförbundet ska ha och därmed vilka verksamheter som våra frivilliga ska arbeta med. För att ha en hög kvalitet och för att utomstående ska veta vad vi gör har vi avgränsade områden. Innan du startar en verksamhet bör du kolla att den överensstämmer med vår verksamhetsinriktning. Om du finner behov som Röda Korsets Ungdomsförbund inte har inom sin verksamhetsinriktning finns det ofta en annan organisation som ska fylla det behovet. Vi ska vara bra på det vi prioriterar, för att hålla hög kvalitet ska vi fokusera på de områden som vi har kompetens inom och utvecklas inom dessa. Däremot kan ni vara kreativa med hur ni arbetar inom Ungdomsförbundets verksamhetsinriktning, till exempel kan en verksamhet samla in pengar till Röda Korsets Globalprojekt genom att samla pantburkar eller sälja stickade halsdukar som frivilliga har stickat.

Vilka resurser behövs?

Resurser kan vara många olika saker. Generellt för oss inom Röda Korsets Ungdomsförbund behövs frivilliga, pengar och eventuellt lokal. Du kan läsa mer om att rekrytera frivilliga i kapitlet Rekrytera frivilliga och om pengar i Att verksamhetsplanera och söka pengar Om det behövs en fysisk plats är det bäst att hitta ett billigt eller gratis ställe att vara på. Ett tips är att höra med skolor om verksamheten kan få låna ett rum på skolan, detta kan vara bra ur deltagarnas perspektiv om det till exempel är läxhjälp för elever på en viss skola. Då har de nära till läxhjälpen och vet var den är. Ibland har Röda Korsets lokala krets lokaler i samma ort som Ungdomsförbundet verkar, hör gärna med dem om er verksamhet kan låna lokaler någon eller några dagar i veckan.

Vilka utbildningar kan vi gå och vilket personalstöd kan du få?

I kapitlet Våra utbildningar kan du läsa mer om vilka utbildningar som finns inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Det som är viktigt att tänka på är att dessa erbjuds efter behov, därför är det bra om behovet av utbildning kommuniceras till personalen i Röda Korsets Ungdomsförbund alternativt till styrelsen i er lokalförening. Ungdomsförbundet har många kompetenta utbildare både bland de anställda och de frivilliga inom organisationen. Utöver utbildningar kan personalen bidra med stöd, tips och verktyg för att hjälpa dig att lyckas med uppstarten av verksamheten. Personalen har olika kompetenser och du kan höra av dig till dem med alla möjliga frågor.