fbpx

Överlämning

För att en lokalförening ska kunna drivas med kontinuitet är det viktigt att ha smidiga övergångar mellan styrelser. Det är den sittande styrelsens ansvar att genomföra en ordentlig överlämning till den nytillträdda styrelsen och de nya styrelsemedlemmar.

Den avgående styrelsen/styrelsemedlemmen ska se till att en ordentlig överlämning görs till sin efterträdare. Det bästa är att detta görs under ett eller flera möten. Det är viktigt att vid en överlämning dela med sig av lokalföreningens status, verksamheter, frivilliga och rutiner för att den nya styrelse/styrelsemedlemmen ska ha all den information den behöver inför sitt kommande uppdrag.

Checklista inför överlämning

  • Skriv ner era styrelserutiner (under året).
  • Se till att det är uppdaterat (innan årsmötet) och se till att den nya styrelsen kan komma åt dokumenten.
  • Ha en utvärderingspunkt på sista styrelsemötet för året för att prata igenom vad som fungerat bra och vilka lärdomar ni vill föra vidare till nya styrelsen.
  • Sätt ett datum för överlämning, ta beslut om när innan årsmötet.
  • Håll överlämningen så tidigt som möjligt efter val.
  • Boka in ett överlämningsmöte med den nya styrelsen. Ha det tidigt efter föreningsårsmötet, låt det ta tid och ha kul! Har ni det fysiskt kan ni med fördel ordna fika.

Ett tips är att alla avgående styrelsemedlemmar fyller i ett överlämningsdokument som de nya styrelsemedlemmarna kan ta del av.

Mall – Överlämning styrelserutiner
Mall – Överlämning styrelseledamot

Vill ni ha inspiration på hur en lokalförening har lagt upp ett överlämningsdokument? Kolla in RKUF Uppsalas grymma handbok för verksamhetsledare!

RKUF Uppsala VL-handbok