fbpx

Byta namn, slå ihop eller lägg ner förening

Att byta namn på er förening – steg för steg

 • Någon av föreningens medlemmar eller föreningsstyrelsen föreslår föreningsårsmötet att byta namn på föreningen. Ansvarig: föreningsstyrelsen eller enskild medlem
 • Föreningsårsmötet fattar beslut om att byta namn. Ansvarig: föreningsårsmötet
 • Ordföranden i föreningen skriver ett brev till det lokala skattekontoret och meddelar dem namnändringen. Ange föreningens nuvarande namn och organisationsnummer och bifoga protokollet från mötet där beslutet om namnbyte togs. För adress till ert lokala kontor, titta på www.skatteverket.se. Ansvarig: ordförande
 • Skicka kopia på protokollet till administratören (Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Samordnare, Box 175 63, 118 91 Stockholm) och meddela Förbundsstyrelsen och samarbetspartners föreningens nya namn. Ansvarig: ordförande

Att slå samman föreningar – steg för steg

 • Föreningarnas styrelser kallar till ett föreningsårsmöte någon gång mellan 1 januari och sista februari. Det kan vara smart att lägga föreningsårsmötena på samma dag och på samma plats. Ansvarig: styrelsen i båda föreningarna.
 • Det är smidigast att behålla en av föreningarna och lägga ner den/de andra. Se nedan i avsnittet Att lägga ner en förening – så här gör ni. Skriv en överenskommelse mellan de två föreningarna som reglerar hur tillgångar och skulder ska hanteras. Det smidigaste är att den förening som ska läggas ner betalar alla sina skulder innan sammanslagningen och sedan för över sina tillgångar till den nya föreningen. Ansvarig: styrelsen i båda föreningarna
 • Håll årsmötet med den förening som ska läggas ner först. Besluta om överföring av medlemmar till den föreningen som ska vara kvar. Ansvarig: Föreningsårsmötet
 • Genomför föreningsårsmötet med den nya föreningen. Glöm inte att besluta om eventuellt namnbyte. Ansvarig: Föreningsårsmötet
 • Skicka information om sammanslagningen samt ev. namnbyte till Förbundsstyrelsen och samordnaren i personalen. Skicka även med överenskommelsen och protokollen från föreningsårsmötena. Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Förbundsstyrelsen & samordnaren, Box 175 63, 118 91 Stockholm. Ansvarig: avgående ordförande och ordförande för nya föreningen
 • Efter ert konstituerande styrelsemöte, skicka en lista på den nya styrelsen till samordnaren. Listan ska innehålla kontaktuppgifter till ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga ledamöter samt postmottagare av medlemsutskick och allmän post. Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Samordnare, Box 175 63, 118 91 Stockholm. Ansvarig: styrelsen
 • Skicka en undertecknad kopia på protokollet till ert lokala skattekontor med en begäran om att avsluta den nedlagda föreningens organisationsnummer. För adress till ert lokala kontor, titta på www.skatteverket.se. Ansvarig: avgående styrelseordförande
 • Meddela Skatteverket det eventuellt nya namnet på den nya föreningen. Se ”Gör så här för att ändra namn på en befintlig förening”. Ansvarig: styrelsen

Att lägga ner en förening – steg för steg

 • Föreningens styrelse kallar till ett föreningsårsmöte någon gång mellan 1 januari och sista februari. Ett förslag på föredragningslista till mötet finns i bilagorna som är länkade här nere. När kallelsen till föreningsårsmötet skickas, bifogas även ett brev med förklaring till varför föreningen ska läggas ner samt information om till vilken annan förening medlemmarna kommer att flyttas.  Ansvarig: Föreningsstyrelsen
 • Föreningsårsmötet beslutar om upplösning av föreningen och beslutar om överföring av föreningens medlemmar. Hur ett protokoll kan se ut efter ett sådant här möte finns i bilagorna som är länkade här nere. Ansvarig: föreningsårsmötet
 • Skicka en begäran om nedläggning av föreningen samt överflyttning av föreningens medlemmar till förbundsstyrelsen inom två veckor efter föreningsårsmötet. Skicka med en kopia på protokollen från föreningsårsmötet. Adress: Röda Korsets Ungdomsförbund, Förbundsstyrelsen, Box 175 63, 118 91 Stockholm. Ansvarig: avgående ordförande
 • Förbundsstyrelsen tar beslut om nedläggning inom två månader och meddelar lokalföreningen om detta.
 • För över föreningens pengar till Ungdomsförbundet centralt på bankgiro 5520-4507 och avsluta eventuella bankkonton och bankgirokonton. Det gör firmatecknarna genom att gå in på banken och avsluta föreningens konton. Ta med årsmötesprotokollet till banken. Var noga med att se till att föreningens alla räkningar är betalda och att ingen har skulder till er. Ansvarig: firmatecknarna
 • Skicka en undertecknad kopia på protokollet från föreningsårsmötet till ert lokala skattekontor med en begäran om att avsluta föreningens organisationsnummer. Mall på brev till Skatteverket om nedläggning finns i bilagorna som är länkade här nere. För adress till ert lokala kontor, titta på www.skatteverket.se. Ansvarig: avgående ordförande
 • Meddela er kontaktperson i personalen när detta är gjort så att medlemmarna kan föras över till närmst liggande förening.

Mallar och material för dessa situationer finns bland bilagorna.