fbpx

Medlemsvärva – steg för steg

  • Planera för medlemsvärvning i verksamhetsplaneringen
  • Ta fram det material som behövs och maila info@rkuf, med ämnet ”medlemsvärvning” om något saknas
  • Ställ frågan om människor ni möter vill bli medlemmar och ställa upp för lokala verksamheter för barn och unga
  • Följ upp kontakten med de nya medlemmarna
  • Skicka ett välkomstmejl
  • Bjud in till vår ideologiutbildning
  • Finns det något välkomstkväll att bjuda in till?
  • Håll kontakten och visa att medlemmarna är viktiga
  • Följ upp medlemsvärvararbetet och fira er själva för en viktig insats

Medlemssystemet Redy Vi har ett medlemssystem som heter Redy. Varje lokalförening ska ha 2-3 personer i styrelsen som har tillgång till detta system för att kunna ta ut information om sin lokalförenings medlemmar. Bland annat kan postetiketter, epostlistor, medlemsantal och annat enkelt tas ut här. Behöver ni hjälp att komma igång ta kontakt med Föreningsutvecklare Leo Jonason (leo.jonason(@)redcross.se) för hjälp eller direkt till infocenter (info(@)redcross.se) eller per telefon 0771 19 95 00

Fördjupningsmaterial och länkar

Sensus blogg om medlemsvärvning med youtubeklipp att se tillsammans i föreningen och diskutera kring – Engagera flera.

Boken ”Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar” av Niklas Hill och Angeli Sjöström.