fbpx

Undersök behovet

På styrelsens initiativ ska varje verksamhetsledare undersöka behovet av nya frivilliga i sin verksamhet. Styrelsen ansvarar för att undersöka behovet av nya styrelseledamöter.

I slutet av varje hösttermin och vårtermin ska behovet av rekrytering i styrelsen och verksamheter inför nästkommande termin undersökas. Fördelen med att undersöka behovet och göra en tidsplan i slutet av varje termin inför nästkommande är att det blir lättare att komma igång direkt efter ledigheten. Nackdelen är ju däremot att mycket kan förändras under ledigheten och att det inte alltid går att planera så långt i framtiden.

Stäm av behovet utifrån följande frågor:

  • Hur många stannar i sitt uppdrag till nästa termin?
  • Hur många nya frivilliga behöver rekryteras?
  • Vilka roller behöver rekryteras till? Är det en särskild roll i styrelsen såsom kassör? Är det en verksamhetsledare som är bra på att inspirera andra? Är det en läxhjälpare som kan matematik?

 

Utifrån behovet av nya frivilliga i föreningen ska styrelsen tillsammans med verksamhetsledarna skriva en tidsplan för rekryteringen som är rekryteringstrappans nästa steg. Många verksamheter behöver rekrytera kontinuerligt även under terminerna för att hålla verksamheten stabil. Fundera på hur ni kan arbete bra och genomarbetat med rekrytering enligt rekryteringstrappan även under terminerna.