fbpx

Tidsplan

Utifrån behovet ska styrelsen tillsammans med verksamhetsledarna skriva en tidsplan för rekryteringstrappans resterande steg.

Varje termin hålls verksamhetsutbildningar för organisationens kärnverksamheter samt en verksamhetsledarutbildning och en styrelseutbildning av personal. De datumen finns i kalendern på hemsidan. Ett tips är att utbildningarna utgör de första datumen i er tidsplan. Datum för utbildningar skall finnas ute i god tid så att ni ska kunna planera utefter det.

Börja sedan bakifrån med rekryteringstrappans sista steg utifrån när den frivilliga ska introduceras och starta sitt frivilliguppdrag. Sätt sedan datum för rekryteringstrappans övriga steg utifrån slutdatum.

En tidsplan kan se olika ut termin till termin.

Några tips att fundera på är:

  • Hur länge behöver annonsen vara ute innan infoträffen ska äga rum? Ska ni ha en eller flera infoträffar i föreningen?
  • Finns det viktiga datum som ni ska förhålla er till, exempelvis en mässa ni vill ha ett bokbord på?
  • Planera runt stora händelser, till exempel tentaperioder och högtider
  • Var tydlig med ansvarsfördelning redan från början så att alla är med på vad som ska göras
  • Tänk in övrigt arbete i styrelsen och verksamheterna så ni hinner med allt ni vill göra
  • Lägg in avstämningsmöten under rekryteringsinsatsen för att stämma av hur det går
  • Kontakta gärna personal för stöd och tips