fbpx

Introduktion

Ett bra första intryck av frivilliguppdraget kan betyda väldigt mycket och påverkar både hur en ny frivillig kommer in i sitt uppdrag och hur länge hen vill stanna. Därför är introduktionstillfället av en ny frivillig det sista viktiga steget i rekryteringstrappan.

Introduktionstillfället är första tillfället en frivillig är med i verksamheten. Verksamhetsledaren har ansvar för att introducera en ny frivillig i verksamheten och ordförande att introducera en ny styrelsemedlem. Det är viktigt att den frivilliga känner sig välkomnad och får tydlig inblick i hur verksamheten går till.

Tips vid introduktionstillfället:

  • Ge den nya frivilliga en fadder bland de andra frivilliga i gruppen
  • Ha ett dokument som sammanfattar de rutiner som finns i verksamheten, till exempel vad gör en om en är sjuk,  vad gäller i lokalerna vi är i, hur kommunicerar vi, kontaktuppgifter och så vidare
  • Följ upp hur den nya frivilliga mår, både direkt efter introduktionstillfället och efter en tid i uppdraget