fbpx

Utbildning

Inom Röda Korsets Ungdomsförbund finns flera utbildningar som du som frivillig kan gå för att få verktyg och möjlighet att utvecklas i ditt arbete. Våra utbildningar är gratis. Förutom Röda Korsets Ungdomsförbunds utbildningar kan du som är medlem också delta på utbildningar som Röda Korset anordnar.

Det som gäller kring utbildning är:

  • Att alla frivilliga ska gå RKUF-intro
  • Om en är frivillig inom en verksamhet är det även obligatoriskt att gå en verksamhetsspecifik utbildning. För den som sitter i styrelsen finns en styrelseutbildning. För den som är verksamhetsledare finns verksamhetsledarutbildningen.
  • Utbildningar hålls av både personal och frivilliga, läs under vardera utbildning vad som gäller.
  • Vill ni i lokalföreningen hålla utbildning? Prata med er styrelse eller kontaktperson i personalen så hjälper de er vidare!
  • Verksamhetsledaren har ansvar för att utreda och meddela utbildningsbehov, styrelsen har ansvar för att utbildningar erbjuds (antingen hålla själv, eller ta hjälp av personal)
  • Röda Korsets Ungdomsförbund står för alla kostnader i utbildningssammanhang (både nationellt och lokalt) så länge organisationens reseriktlinjer följs. Kvitton ska skickas in på en utläggsblankett för nationell nivå tillsammans med en deltagarlista.

Anmälan och avanmälan

  • I kalendern hittar du planerade utbildningar och anmälningsformulär till utbildningar som personal håller i.
  • Vid sen avanmälan faktureras du/din lokalförening en administrativ avgift.
  • Organisationen ersätter inte kostnader för inställd resa i samband med utbildning du anmält dig till. Vi rekommenderar därför att du alltid bokar återbetalningsbar resa.
  • Varje förening har ett kundnummer hos SJ som ger föreningen företagspriser på tågresor, hör med styrelsen hur du bokar en sådan resa.