fbpx

Verksamhetsutbildningar

För att gå de verksamhetsspecifika utbildningarna ska du först ha gått Ideologiutbildningen.

Kompisgruppsutbildning

  • Obligatorisk för dig som är frivillig i Kompisgruppen
  • Utbildningen hålls av personal från Röda Korsets Ungdomsförbund

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till asylsökande barn och ungdomar på transit, PUT boenden eller migrationsverkets anläggningar. Ni får möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör en plan för terminen. Kompisgruppsutbildningen kan också ges på engelska.

Spelledarutbildning

  • Obligatorisk för dig som är spelledare för På Flykt
  • Utbildningen hålls av frivilliga samt av personal från Röda Korsets Ungdomsförbund

Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli spelledare och vara ute på skolor och hålla vårt textbaserade rollspel På Flykt. Denna utbildning är uppbyggd som en trappstegsmodell. Första steget är att du går en utbildning/introduktion i hur vi håller På Flykt. Andra steget är att du tillsammans med en van spelledare är ute på skolor och kör spelet. Här får du möjlighet att i din egen takt hålla olika delar av spelet för att sedan, när du är redo, börja hålla spelet på egen hand. Under utbildningstiden får du lära dig hur vi leder workshopen och hur du bäst lägger upp diskussionerna efter spelet och framförallt träna på att leda en grupp.

Läxhjälpsutbildning

  • Obligatorisk för dig som är frivillig i Läxhjälpen
  • Utbildningen hålls av personal från Röda Korsets Ungdomsförbund

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som vill ha hjälp med sina läxor. Under utbildningen får ni möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt kring och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör upp en plan för terminen.

Jourhavande kompis-utbildning

  • Obligatorisk för dig som är frivillig för Jourhavande kompis
  • Utbildningen hålls av frivilliga från Jourhavande kompis

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli aktiv i vår chattjour, Jourhavande kompis. I denna utbildning får du lära dig mer om vad uppdraget och verksamheten går ut på, dess syfte, struktur och uppbyggnad. Vi pratar om ditt ansvar, din roll och ditt syfte som Jourhavande kompis och du får även möjligheten att träffa andra blivande jourare.

Frukostklubbsutbildning

  • Obligatorisk för dig som är frivillig i Frukostklubben
  • Utbildningen hålls av personal från Röda Korsets Ungdomsförbund

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli aktiv i någon av våra Frukostklubbar. På utbildningen får du som frivillig verktyg för att kunna skapa en lugn och social frukoststund som bidrar till en bättre start på skoldagen. Du och din verksamhetsgrupp jobbar tillsammans för att ni ska känna er trygga med syfte och mål med Frukostklubben. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans skapar en verksamhetsstruktur för verksamheten.

 

Vid behov av någon av dessa utbildningar, kolla i kalendern om det finns utbildnignar inplanerade eller kontakta personalen!