fbpx

Vad är ett föreningsårsmöte?

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och årets viktigaste möte. Det är det enda mötet där föreningens alla medlemmar har rätt att vara med och bestämma. Det är här det föregående verksamhetsåret följs upp och beslut om föreningens framtid fattas.

Det är även på föreningsårsmötet som medlemmarna ger ansvarsfrihet till den avgående styrelsen. Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp och innebär kortfattat att medlemmarna, utifrån den information de har på årsmöte, godkänner hur styrelsen arbetat. För ytterligare information om ansvarsfrihet se kapitel 2. I regel gäller en ettårig preskriptionstid efter årsmötet om det visar sig att den gamla styrelsen har misskött sig trots att de har fått ansvarsfrihet och därmed kan den gamla styrelsen ställas ansvarig för deras handlingar upp till ett år efter årsmötet. Om brott har begåtts gäller Sverige rikes lag och den preskriptionstid som är aktuell för det brott som är aktuellt.

I Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar står att föreningsårsmötet skall hållas före den sista februari varje år. Skriftlig kallelse skall skickas ut till alla medlemmar minst tre veckor innan årsmötet. Se mall till kallelse till Föreningsårsmötet i bilaga 1.

För utförlig information om vad som skall göras inför och under årsmötet se stadgarna kapitel 2.1.