fbpx

Vad måste göras direkt efter ett föreningsårsmöte?

Som ny styrelse kan det ibland kännas svårt att veta exakt vad en måste ordna med. Här är tips på vad ni kommer att behöva göra:

Håll ert konstituerande styrelsemöte:

Under detta möte konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen fördelas mellan de valda ledamöterna. Här väljs också firmatecknare, något som är viktigt att protokollföra. Se exempel på konstituerande styrelsemötesprotokoll i bilaga 7.

Uppdatera firmatecknare på banken:

När ni hållit ert konstituerande styrelsemöte och alla inblandade skrivit under protokollet är det viktigt att ni kontaktar er bank om får firmatecknaren uppdaterad. Oftast kräver banken protokoll på detta. Hör med just er bank om vilka dokument och regler de har för byte av firmatecknare.

Uppdatera styrelsens kontaktuppgifter i Redy:

Redy är Svenska Röda Korsets och Röda Korsets Ungdomsförbunds centrala medlemsregister. Det är viktigt att ni uppdatera styrelsens uppgifter i Redy efter varje föreningsårsmöte. Genom Redy får ni centrala utskick och då är det viktigt att det finns korrekt information att hämta där. Om ni inte har tillgång till Redy skaffar ni det genom att gå in på www.redcross.se och vidare in på Rednet. Där kan ni ansöka om att få tillgång till Redy, ni kan också skicka ett mail till info@redcross.se

Informera medlemmar:

Det är bra om ni informerar era medlemmar om att ni är den nya styrelsen så att de lätt kan kontakta er. Varför inte passa på att medlemsvårda och samtidigt informera om era planer för året för att eventuellt engagera fler till att bli aktiva!

Överlämning av gamla styrelsen:

Säkerställ att ni i nya styrelsen får en överlämning av den avgående styrelsen. Detta för att se till att ni får viktig kunskap om vad som hänt under tidigare år och vad som är planerat för kommande år etc. Detta hjälper er att få kontinuitet i lokalföreningens arbete. Se till att få kontaktuppgifter till verksamhetsgrupper och andra nyckelpersoner så att er kommunikation med de olika verksamhetsgrupperna kan fortskrida utan uppehåll. Det kan även finnas vissa lösenord etc som kan vara bra att få överlämnat.

Lycka till!