fbpx

Bidragsgivare

Här följer en lista med tips på var en kan hitta olika bidragsgivare:

 • Fonder och stiftelser, se kalendern bland bilagor
 • Röda Korsets Ungdomsförbunds Föreningspott, se bilagor
 • Kretsarna (lokalföreningar) inom Svenska Röda Korset. Det finns cirka 1000 kretsar i Sverige. Många utannonserar inte att de har pengar att ge ut, men skriv ett brev till en nära krets och berätta om er verksamhet och fråga om de vill stötta den!
 • Studieförbund (ni kan driva verksamhet i studiecirkelform och på så sätt få bidrag för era träffar, se till exempel Sensus, ABF, Studiefrämjandet)
 • Kommunen, hör med tex fritidsförvaltningen om er kommun stöttar ungdomsverksamhet på något sätt. Gå in på din egen kommuns hemsida och sök på ord som föreningsbidrag, organisationsbidrag eller föreningsliv så kommer du rätt.
 • Länsstyrelsen har en databas på fonder och stipendier som är lokalt inriktade
 • Landstinget
 • Privata nätverk som verkar lokalt, till exempel Rotary och Lions
 • Sök spons. Mer info hittar ni här under!

Att söka sponsring!

Det finns säkert företag och organisationer som gärna sponsrar er eller vill ingå i ett samarbete med er lokalt! Våga fråga men se alltid till att det är ert behov som styr.

Exempel på mindre sponsring:

 • En matbutik sponsrar med Fairtrade-märkt frukt eller fika
 • Ett café som lånar ut sin lokal till en verksamhet
 • En överenskommelse med en auktoriserad revisor om att granska bokföringen utan ersättning
 • Ett tryckeri som trycker upp affischer eller liknande

Att tänka på vid längre samarbeten och större sponsring från företag

För att Röda Korsets Ungdomsförbund ska ha förtroende för vårt arbete, kan vi inte ta stöd av företag/organisationer som genom sin verksamhet strider mot vår mål och grundprinciper . Det är därför viktigt att ni ställer frågorn nedan när ni ska inleda ett samarbete eller få större sponsring av ett företag.  Att få frukt av en lokal matbutik räknas som mindre sponsring, men om ett företag vill sponsra en verksamhet från 50 000 kr och uppåt varje räknas det som en större sponsring/samarbete.

 • Arbetar företaget i en bransch som kränker mänskliga rättigheter eller bidrar till ohållbara klimatutsläpp?
 • Står företaget/organisationen bakom Röda Korsets Ungdomsförbunds grundprinciper?
 • Har företaget/organisationen politiska eller religiösa kopplingar?
 • Vill företaget/organisationen ha en motprestation av er lokalförening? Om det är så, vad och hur mycket arbete kräver det? Och har det något krav som kommer påverka de barn och unga verksamheten finns till för? (vill dom exempelvis använda våra logotyp, ha foton från verksamheten, en rapport om vad pengarna använts till osv?)

Använder av försiktighetsprincipen! Är det så att ni är tveksamma till företaget – tacka då hellre nej än ja till samarbete alternativt ta kontakt med er kontaktperson i personalen för att bolla vidare.

Om företaget ska använda Röda Korsets Ungdomsförbunds logga så är det viktigt att det används på rätt sätt, kika i de grafiska riktlinjerna för mer info.

Om ni ska ha mer långsiktiga samarbeten med företag så krävs en djupare granskning av företaget och ni behöver skriva avtal med dem. Kontakta då Röda Korsets Ungdomsförbunds personal som kan hjälpa er med det!