fbpx

Våra utbildningar

Inom Ungdomsförbundet finns flera utbildningar som du som frivillig kan gå för att få verktyg och utvecklas i ditt arbete. Våra utbildningar är gratis. Förutom Ungdomsförbundets utbildningar kan du som är medlem också delta på utbildningar som Röda Korset anordnar.
                                                                   –

I det här kapitlet presenteras de utbildningar Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder och de nätbaserade kurser du kan gå via Röda Korsets intranät rednet. De flesta nätkurserna ges också fysiskt. Du hittar utbudet på rednet. Behöver du få tag i utbildningsmaterial, kontakta personalen. Du kan också läsa om gratis medlemskap vid utbildning och om riktlinjer för sen avanmälan.