fbpx

Riktlinjer vid sen avanmälan

Utbildningar på förbundsgemensam nivå år kostnadsfria om inget annat anges i inbjudan. Vid sen avanmälan (senare än två veckor före första utbildningsdag) faktureras du/din lokalförening en administrativ avgift på 400 kr. Ungdomsförbundet ersätter inte kostnader för inställd resa i samband med utbildning du anmält dig till. Vi rekommenderar därför att du alltid bokar återbetalningsbar resa. I övrigt gäller reseriktlinjerna.

Ovanstående gäller för alla utbildningar där inget annat angivits i anmälningsformuläret. Speciella riktlinjer gäller för Riksårsmötet och MOVE.