fbpx

Utbildningar inom föreningsstöd

För att säkerställa att våra förtroendevalda, verksamhetsledare och frivilliga har kunskap att utföra sina uppdrag på ett bra sätt erbjuder vi följande utbildningar och träffar inom föreningsstöd:

Ideologiutbildning

En grundutbildning som riktar sig till alla, både medlemmar och intresserade. Utbildningen ger dig bakgrunden till hur och varför vår organisation bildades. Den ger dig även verktyg och kunskap kring vår ideologi samt vad det innebär att vara en del av en stor och världsomspännande rörelse som tillsammans, utifrån våra lokala förutsättningar, arbetar för att nå den yttersta grundprincipen: humanitet. Ideologiutbildningen kan också ges på engelska.

Styrelseutbildning

Denna utbildning riktar sig till dig som är invald i en föreningsstyrelse. Utbildningen ger dig verktyg och kunskap kring Ungdomsförbundets stadgar och verksamheter samt styrelsens roll, uppgifter och mandat. Du får även tillfälle att börja fundera kring föreningsekonomi och ansvaret som hela styrelsen har för denna del. Ni får även tillfälle att tillsammans sätta grunden för föreningsårets kommande utmaningar samt få svar på alla dina frågor kring ditt uppdrag. Styrelseutbildningen brukar hållas av personalen två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, för att så många styrelser som möjligt ska ha möjlighet att gå den.

Valberedningsträffar

Denna träff är till för dig som har fått förtroendet av din förening att vara den som föreslår kandidater till nästkommande föreningsårsmöte. Under träffen kommer du som valberedare få verktyg och förslag på aktiviteter som kan ge dig stöd i ditt kommande uppdrag samt få tillfälle att ställa frågor kring ditt uppdrag. Valberedningsträffar brukar erbjudas på höstterminen.

Kassörsutbildning

Denna utbildning är en fördjupning av styrelseutbildningens pass om föreningsekonomi och riktar sig till alla föreningarnas kassörer men även till styrelsen i sin helhet. Under denna utbildning har vi en djupare och mer detaljerad genomgång av löpande bokföring, bokslut och årsredovisning med praktiska övningsexempel samt möjlighet till fördjupning inom andra områden efter önskemål.

Hållbar utvecklings-utbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som är förtroendevald i din förening och vill arbeta mer hållbart eller till dig som är frivillig och vill engagera dig i en Hållbar utvecklingsverksamhet. Du kommer att få insikt i och metoder för att vidareförmedla Röda Korsets Ungdomsförbunds syn på hållbar utveckling. Utbildningen ger dig även verktyg, inspiration och kunskap i hur vi bedriver verksamhet inom området.

Verksamhetsledarutbildning

Utbildningen riktar sig till aktiva och blivande verksamhetsledare inom Ungdomsförbundet. Genom denna utbildning får du verktyg och kunskap för att fullfölja ditt uppdrag så att du kan känna dig trygg i din roll och leda din verksamhet på bästa sätt.

 

Vid behov av någon av dessa utbildningar, kontakta personalen!