fbpx

Utbildningar inom verksamhetsstöd

För att säkerställa att våra frivilliga i våra olika verksamheter har kunskap att bedriva bra och relevant verksamhet inom våra prioriterade områden erbjuder vi följande utbildningar inom verksamhetsstöd:

Kompisgruppsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till asylsökande barn och ungdomar på transit, PUT boenden eller migrationsverkets anläggningar. Ni får möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör en plan för terminen. Kompisgruppsutbildningen kan också ges på engelska.

Spelledarutbildning

Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli spelledare och vara ute på skolor och hålla vårt textbaserade rollspel På Flykt. Denna utbildning är uppbyggd som en trappstegsmodell. Första steget är att du går en utbildning/introduktion i hur vi håller På Flykt. Andra steget är att du tillsammans med en van spelledare är ute på skolor och kör spelet. Här får du möjlighet att i din egen takt hålla olika delar av spelet för att sedan, när du är redo, börja hålla spelet på egen hand. Under utbildningstiden får du lära dig hur vi leder workshopen och hur du bäst lägger upp diskussionerna efter spelet och framförallt träna på att leda en grupp.

Barnkonventionsutbildning

Vänder sig till dig som vill vara ute på skolor och informera om barnkonventionen. Under utbildningen får du lära dig mer om Barnkonventionen, hur den växt fram och vad det innebär att vara informatör. Du får även förståelse till samt varför barnkonventionen är så viktig för oss på Ungdomsförbundet.

Växthusutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Här lär du dig allt om Växthusmetoden och hur vi driver en växthusverksamhet. Under denna utbildning kommer vi bland annat att gå igenom syftet och mål med verksamheten, hur vi förhåller oss till barnen och hur vi går tillväga när vi planerar ett aktivitetstillfälle.

Läxhjälpsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som vill ha hjälp med sina läxor. Under utbildningen får ni möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt kring och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör upp en plan för terminen.

Jourhavande kompis-utbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli aktiv i vår chattjour, jourhavande kompis. I denna utbildning får du lära dig mer om vad uppdraget och verksamheten går ut på, dess syfte, struktur och uppbyggnad. Vi pratar om ditt ansvar, din roll och ditt syfte som jourhavande kompis och du får även möjligheten att träffa andra blivande jourare.

 

Frukostklubbs-utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli aktiv i någon av våra frukostklubbar. På utbildningen får du som frivillig verktyg för att kunna skapa en lugn och social frukoststund som bidrar till en bättre start på skoldagen. Du får möjlighet att diskutera uppdraget med andra nya frivilliga, samt även kunskap i grundläggande livsmedelshantering.

 

Verksamhetsledarutbildning

Utbildningen riktar sig till aktiva och blivande verksamhetsledare inom Ungdomsförbundet. Genom denna utbildning får du verktyg och kunskap för att fullfölja ditt uppdrag så att du kan känna dig trygg i din roll och leda din verksamhet på bästa sätt.

 

Vid behov av någon av dessa utbildningar, kontakta personalen!