fbpx

Utbildningar på nätet

Svenska Röda Korset har under de senaste åren tagit fram bra och viktiga utbildningar som är nätbaserade, så att du själv kan bestämma när du vill gå. Vi som Ungdomsförbund har också tillgång till dessa utbildningar och vi uppmuntrar er att använda dem så att ni kan fördjupa er i Röda Korset som organisation, om människor på flykt och mycket mer. Nedan följer länkar och information om de utbildningar som Svenska Röda Korset har att erbjuda på nätet.

För att kunna gå Svenska Röda Korsets utbildningar på nätet måste du först och främst gå med i Rednet. När du gjort detta så är det bara att använda länken för att registera sig som användare på e-learningshemsidan, och börja gå de utbildningar du är intresserad av. På Rednet hittar du även mer information om andra utbildningar samt får veta det senaste som är på gång i rörelsen. Registrera dig här: http://rednet.redcross.se/

Rödakorskunskap

Denna kurs ger dig en fördjupning i Röda Korset som organisation. Du får lära dig mer om dess historia och uppbyggnad samt om Röda Korsets unika mandat – som är en del av den internationella rätten, samt kring det röda korsets betydelse som skyddsemblem och organisationsemblem. https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx?l=sw

Att vara frivillig

Detta är en nätbaserad introduktion för dig som är ny frivillig eller förtroendevald i Svenska Röda Korsets verksamheter. Genom denna kurs får du en fördjupning på hur Svenska Röda Korset ser på samhällets ansvar och Röda Korsets roll och uppgift. Du får även större kunskap och insikt kring hur Röda Korsets arbetssätt ser ut, vilken värdegrund och syn på mångfald vi har. Du får även en genomgång av frivilligas rättigheter och skyldigheter enligt Frivilligpolicyn. https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx?l=sw

Volunteering

Denna utbildning är på engelska och framtagen av Federationen. Innehållet är en mix av Svenska Röda Korsets Rödakorskunskap och e-utbildningen ”Att vara frivillig”. https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx?l=sw

 

Humanitär migration

Inom detta område har Svenska Röda Korsets hela fyra utbildningar på nätet som ger dig kunskaper i ämnet.

Människor på Flykt

En grundläggande kurs om människor på flykt, från det globala till det lokala perspektivet. Flyktingars situation, rättigheter och rödakors- och rödahalvmånerörelsens roll i mötet med flyktingar. Kursen vänder sig till alla som vill veta mer om flyktingar i världen och i Sverige. https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx?l=sw

Familjeåterförening

En introduktion till Svenska Röda Korsets arbete med familjer som har splittrats på grund av krig, konflikt eller naturkatastrof. Kursen vänder sig till dig som är frivillig inom Röda Korsets verksamhet för och med migranter. https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx?l=sw

Återvändande

En introduktion till Svenska Röda Korsets arbete med dem som skall återvända till sitt hemland efter avslag på asylansökan. Kursen vänder sig till dig som är frivillig inom Röda Korsets verksamhet för och med migranter. https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx?l=sw