fbpx


arsmoteshandlingar_hemsida

Handlingar till Riksårsmötet

Här hittar du de senaste handlingarna för Röda Korsets Ungdomsförbunds riksårsmöten.

Riksårsmötet 2021 (handlingarna publiceras senast 12 maj):

Inbjudan till Riksårsmötet 2021

Stadgeproposition för Röda Korsets Ungdomsförbund RÅM 2021

Bilaga 1 Stadgeproposition för Röda Korsets Ungdomsförbund RÅM 2021

Proposition – Fastställande av medlemsavgift RÅM 2021

Riksårsmötet 2020 (handlingarna publiceras senast 8 maj):

Inbjudan till Riksårsmötet 2020

Handlingar Riksårsmötet 2020

Bilaga 1 Förbundsstyrelsens beslutsuppföljning RÅM 2019

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga 3 Årsredovisning 2019

Bilaga 4 Revisionsberättelse 2019

Bilaga 5 Strategi 2021-2023

Beslutssammanfattning 2020

Riksårsmötesprotokoll 2020

 

Riksårsmötet 2019 (handlingar publiceras senast 26 april):

Inbjudan till Riksårsmötet 2019
Observera att datumen för Riksårsmötet har utökats till 23-26 maj sedan inbjudan skickades i november 2018.

Handlingarna till Riksårsmötet 2019

Bilaga 1: Förbundsstyrelsen förslag till ny policyhög (bilaga till proposition 2 Policyhögen)

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse för Röda Korsets Ungdomsförbund 2018

Bilaga 3: Årsredovisning Röda Korsets Ungdomsförbund för verksamhetsåret 2018 

Bilaga 4: Revisionsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund för verksamhetsåret 2018

Beslutssammanfattning 2019

Riksårsmötesprotokoll 2019

 

Riksårsmötet 2018 (handlingar publiceras senast 11 maj):

Inbjudan till Riksårsmötet 2018

Handlingar till Riksårsmötet 2018

Med hänsyn till beslutet om att tillsätta en ny förbundsordförande så var nominering av ordförandeposten förlängd och öppen fram till den 6 maj. Därav finns ett komplement till handlingarna från valberedningen med nominering av förbundsordförande.

Bilaga 1: Förbundsstyrelsens förslag på revidering av Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar (bilaga till proposition 2)

Bilaga 2: Förbundsstyrelsens förslag på stadgar till Röda Korsets ungdomsförbund (bilaga till proposition 2)

Bilaga 3: Policy för valberedning och valförfarande samt föreslagna förändringar (bilaga till motion 4)

Bilaga 4: Förslag till revidering av policy för valberedning och valförfarande (bilaga till motion 4)

Bilaga 5: Verksamhetsberättelse för Röda Korsets Ungdomsförbund 2017

Bilaga 6: Årsredovisning för verksamhetsåret 2017

Bilaga 7: Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. 

Beslutssammanfattning 2018. 

Riksårsmötesprotokoll 2018.

 

Riksårsmötet 2017:

Inbjudan till Riksårsmötet 2017

Handlingar till Riksårsmötet 2017

Bilaga 1: Strategi 2018-2020 (bilaga till proposition 1)

Bilaga 2: Förslag på stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund (bilaga till proposition 2)

Bilaga 3: Informationsutskick om stadgeändringsförslag (bilaga till proposition 2)

Bilaga 4: Verksamhetsberättelse för Röda Korsets Ungdomsförbund 2016

Bilaga 5: Årsredovisning för 2016 (Signerad)

Bilaga 6: Revisionberättelse för 2016

Riksårsmötesprotokoll 2017

Beslutssammanfattning 2017

 

Riksårsmötet 2016:

Inbjudan till Riksårsmötet 2016

Handlingar Riksårsmötet 2016

Verksamhetsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund 2015

Årsredovisning 2015

Riksårmötesprotokoll 2016

Beslutssammanfattning 2016