fbpx
14/06/2018

Äntligen blir barnkonventionen svensk lag

Publicerat av: , kommentarer

Sedan 2011 har Ungdomsförbundet drivit kravet att barnkonventionen ska bli svensk lag. I går fattade riksdagen beslutet.

-Nu firar vi beskedet att barnkonventionen blir svensk lag! Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och den har gällt i Sverige sedan dess, men lagen behövs för att barns mänskliga rättigheter ska respekteras i praktiken. Vi måste alla fortsätta jobba för barns bästa och för att barns röster ska höras. Lagen löser inte alla problem men är ett steg på vägen, säger Tove Kopperdal, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.

Våra frivilliga är ett stöd som lyssnar

Ungdomsförbundet har som målsättning att alltid arbeta med barnkonventionen i praktiken. Ett exempel är att vi 2016 tillsammans med Sensus tog fram en utbildning med barnrättsperspektiv för våra frivilliga i läxhjälpen. I utbildningen får frivilliga lära sig grunderna i barnkonventionen och får verktyg för att kunna arbeta praktiskt utifrån barnkonventionen i mötet med barn och unga i läxhjälpen. Vi är en frivilligorganisation där unga personer står upp för andra unga personer. Vi är inte behandlande och ska inte ge professionell hjälp eller leverera lösningar, men våra frivilliga kan vara ett otroligt viktigt stöd för de vi möter.

-Barn och unga ska känna att de verkligen blir lyssnade på. Att vara delaktig i att formulera lösningen på sina egna problem och att få hjälp till självhjälp stärker personens självkänsla. Det är syftet med våra verksamheter och också en del av barnkonventionen, säger Vera Carlbaum Wrennmark, som tillträder som ny förbundsordförande för Ungdomsförbundet den 1 augusti i år.

Barns rättigheter inom idrotten

Inom idrottsrörelsen har vi varit med och drivit på utvecklingen genom projektet ”Är du medspelare? Barnkonventionen inom idrottsrörelsen”, där vi utbildar barn om sina rättigheter och barnen själva får komma på förslag på hur de kan förverkliga barnkonventionen i sin idrott. Tyvärr är det inte så många föreningar, ledare och framförallt inte så många barn som har kunskap om idrottens idé-program och hur det grundar sig i barns rättigheter. Med barnkonventionen som lag får vi mer tyngd att jobba vidare med dessa frågor.

Lagen ska träda i kraft år 2020, för att det ska finnas tid för myndigheter och andra aktörer att utbilda sig och utveckla arbetssätt.

 

Taggad med: