fbpx
13/12/2016

Konsekvenser av Sveriges asylpolitik

Publicerat av: , kommentarer

Nu är det ett halvår sedan den tillfälliga asyllagen röstades igenom. Vet du vad Sveriges asylpolitik får för konsekvenser för barn och unga som är på flykt?

Färre söker asyl i Sverige nu. Problem solved?

Sverige vill att färre människor ska söka asyl i Sverige och färre ska tro att Sverige är ett bra asylland. Och det har lyckats. 2016 har ca 24 719 sökt asyl i Sverige. Det är lika många som sökte asyl bara i september förra året. Men bara för att människor inte söker asyl i Sverige betyder det ju inte att problemen är lösta och att färre människor behöver skydd. Det är ju tvärtom så att det inte sedan andra världskriget har varit så många människor som tvingats fly från sina hem som nu. Att färre söker asyl i Sverige efter de nya lagarna beror bland annat på att det är färre människor som lyckas ta sig till Sverige för att söka asyl. Till exempel för att det krävs giltiga ID-handlingar för att ens komma över gränsen till Sverige.

Vem utfärdar pass i ett krigsdrabbat land?

Det är inte så konstigt att många barn och unga på flykt inte har ID-handling. Det kan bero på att det inte går att få det i det land de flyr ifrån. Eller så har de blivit fråntagna sina ID-handlingar av människosmugglare, polis eller gränskontrollanter under den farliga flykten. Dessutom är det så att de ID-handlingar som utfärdas i till exempel Somalia och Afghanistan inte räknas som giltiga i Sverige.

Allt fler barn och unga får inte det skydd de har rätt till. 

Detta bidrar Sveriges asylpolitik till. Fler än hälften av människor på flykt är barn. Barn som är utsatta och otrygga. Som riskerar att utsättas för våld och övergrepp. Som ofta skiljs från sina föräldrar och släktingar. Som tvingas ta allt farligare flyktvägar. Som inte kan gå i skolan. Barnen är mest utsatta. Vi kräver säkra och lagliga vägar till Europa.

Läs mer om hur svensk asylpolitik splittrar familjer

Läs mer om våra humanitärpolitiska krav