fbpx
10/04/2019

Medspelare – här för att stanna!

Publicerat av: , kommentarer

Ungdomsförbundets projekt ”Är du Medspelare?” blir långsiktig satsning

Barnkonventionen blir egen lag år 2020, men fortfarande vet alldeles för få barn och unga vad det egentligen innebär eller hur det kan påverka deras vardag. Därför har vi drivit det treåriga projektet ”Är du Medspelare? Barnkonventionen inom idrottsrörelsen” med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden som avslutades i år.

I projektet har vi tagit fram en metod för att lära barn och unga idrottare om deras rättigheter. Vi tar över ett träningspass för att informera om de viktigaste principerna, sedan kommer vi tillsammans fram till hur dessa ska tillämpas rent praktiskt under träningarna framöver. Sammanlagt har vi hittills mött och undervisat 3 500 unga idrottare (6-17 år) och deras ledare om Barnkonventionen.

Nu har förbundsstyrelsen beslutat att göra Medspelare till en kärnverksamhet på Ungdomsförbundet! När projektet nu övergår till en långsiktig satsning så skapas också ett helt nytt frivilliguppdrag. Med flexiblare uppdragstider får frivilliga möjligheten att direkt påverka barns tillvaro positivt, här och nu. Vi ger barnen självkänslan, modet, och kunskapen att hävda sina rättigheter var de än går.

Vill du hjälpa barn förverkliga Barnkonventionen i sin vardag? Vill du bjuda in Medspelare till din idrottsförening? Mejla isabel.exposito@redcross.se för att veta mer!