fbpx
22/02/2019

Nominerad till Svenska Barnidrottspriset

Publicerat av: , kommentarer

Vi på Röda Korsets Ungdomsförbund är så stolta över Isabel Expósito, projektledare av ”Är du med-spelare?” som har blivit nominerad till Svenska Barnidrottspriset! Projektet handlar om att göra barn och unga inom idrott proffs på sina egna rättigheter.

Det hela går ut på att Ungdomsförbundet tar över ett träningspass. Först informerar vi om och förklarar de viktigaste principerna i FN:s Barnkonvention. Därefter för vi en dialog om hur dessa ska tillämpas rent praktiskt i laget eller klubben. Sammanlagt har vi hittills mött och undervisat 3 500 unga idrottare (7-17 år) och deras ledare i barnkonventionen.

Projektet är högaktuellt då Barnkonventionen blir svensk lag år 2020. Även Riksidrottsförbundet är med på noterna, och är tydliga i att Barnkonvention ska ligga som grund för all barn- och ungdomsidrott i Sverige. Då kommer idrottsledare behöva ta större hänsyn till barn och ungas åsikter och synpunkter. Bland annat kan toppning av idrottslag komma att upphöra helt, om barn och unga får bestämma.

– Vi har träffat barn som varit allt från sex år upp till 17 år och det lyfts aldrig av barnen, sa Isabel Expósito till Sportbladet, som har skrivit om Barnkonventionens påverkan på idrottsverige.
– Det är ändå intressant. Om du utgår från Barnkonventionen om inflytande och delaktighet från barnen själva så har de tvärtom i våra samtal lyft hur viktig teambuilding är och att de inte vill ha någon indelning efter vem som är ”bäst” eller ”sämst”. De trycker mer på att alla ska få vara med och att det är viktigt att man ska kunna fråga om man inte förstår.

Vill du hjälpa barn och unga i din närhet att bli proffs på sina mänskliga rättigheter? Boka en workshop idag eller maila isabel.exposito@redcross.se. Workshopen är gratis men vid bokningar utanför Västra Götaland tillkommer kostnader för resor, kost och eventuell logi för workshopsledaren.