fbpx
29/04/2010

Matbrist i Etiopien

Publicerat av: , kommentarer

Delar av Etiopien är just nu hårt drabbade av brist på mat till följd av långvarig torka. Röda Korset arbetar sedan tre månader tillbaka för att stävja en hotande hungerkatastrof. Svenska Röda Korset har bistått med 5,3 miljoner kronor till arbetet, men fortfarande saknas en stor del av de pengar som behövs för att finansiera arbetet vilket begränsar insatserna.

Röda Korsets målsättning med insatsen är att drygt 330 000 människor ska få mat att äta. Det handlar bland annat om utdelning av majs, bönor och matolja. Barn under fem år, äldre, gravida och ammande mödrar får extra ransoner.

Men det handlar inte enbart om en kortsiktig insats där Röda Korset delar ut mat.

– Genom ett slags mikrolån kan de mest utsatta exempelvis köpa en ko eller get till hushållet, föda upp den, låta barnen dricka mjölken för att sedan eventuellt sälja djuret till ett högre pris än inköpspriset, säger Nils-Arvid Jonasson, handläggare för östra Afrika, Svenska Röda Korset.

Röda Korset renoverar även vattenbrunnar, bevattningskanaler och vattendammar, de senare avsedda för boskap, samt utbildar allmänheten i hygienisk hantering av vatten. Dessutom delas utsäde, gödsel, och jordbruksverktyg ut för att stimulera jordbruket.

– För att komma bort från återkommande, kortsiktiga matutdelningar satsar vi nu alltmer på den här typen av så kallat matsäkerhetsarbete. Målet är att fler människor i högre utsträckning själva ska klara av matproduktionen under kommande torkperioder, säger Nils-Arvid Jonasson.

Röda Korset har genomfört behovsbedömningar för att rikta de begränsade resurserna där de gör mest nytta. Bedömningarna har visat att bland annat delar av zonerna östra Harerge, västra Arsi och norra Wollo är hårt drabbade. Brist på mat är dessvärre vardag i Etiopien. Två av tre invånare i landet är kroniskt undernärda. Men just nu är situationen värre än på länge. Flera säsonger av regnnivåer långt under det normala har resulterat i att sammanlagt över sex miljoner människor är i akut behov av mat. Röda Korset har föresatt sig att bistå en bråkdel av dessa människor men det internationella samfundets vilja att bistå har hittills varit dålig. Detta har lett till att Röda Korsets arbete enbart har inletts i östra Hararghe.

– Risken är överhängande att situationen utvecklas till en väldigt allvarlig katastrof om inte Röda Korset snabbt kan skjuta till mer pengar för att skynda på arbetet och vända utvecklingen i de områden som vi arbetar i, varnar Nils-Arvid Jonasson.

Text: Erik Olsson, Svenska Röda Korset

Fakta

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen lanserade den 5 februari en så kallad appell, en vädjan om stöd, för Etiopien om motsvarande drygt 214 miljoner kronor för att under ett års tid bistå cirka 330 000 utsatta människor med mat, rent vatten och inkomstgenererande åtgärder. I slutet av april hade bara knappt 20 procent av de pengar appellen vädjar om kommit in. Svenska Röda Korset har bidragit med 5,3 miljoner kronor varav fem miljoner kronor kommer från Sida.

Läs hela appellen här.