fbpx
13/04/2010

AGERA utan att diskriminera – En kurs om integration på Röda Korsets folkhögskola

Publicerat av: , kommentarer

SYFTE MED KURSEN
Kursen utgår från att alla människor är lika mycket värda. Det är kärnan i de mänskliga rättigheterna. Så lätt att säga, men så svårt att praktisera. Kursen vill synliggöra den diskriminering och segregation som finns i Sverige idag och sätta fokus på vad vi kan göra för att få ökad respekt och förståelse för varandra i det mångkulturella Sverige. Vi har allt att vinna på att förstå vad som händer i Sverige, Europa och världen idag. Vilka är aktörerna? Vilka positiva exempel på integration finns det? Hur ser kampen mot främlingsfientlighet ut?

Röda Korset vill bejaka det mångkulturella samhället. Segregationen är ett problem såväl i Vårberg och Ronna, som i Vellinge och Djursholm. Integration är en ömsesidig process och inte bara en åtgärd för ”dom andra”. Majoriteten, de svenskfödda är en del av lösningen i framväxandet av ett spännande, dynamiskt nytt samhälle. Lösningen består inte i att några skall uppfostra andra, utan i möten på lika villkor. Hotet mot ett öppet samhälle kommer idag från en växande svartmålning av islam och en ökande främlingsfientlighet. I Schweiz arrangeras en folkomröstning om förbud mot minareter. I Danmark har ett främlingsfientligt parti tagit över den offentliga debatten.

I Sverige är det val i september. Vi måste våga ställa känsliga frågor om segregationens effekter, annars kan vi inte arbeta för ett tolerant samhälle. Kursen vill vara en mötesplats för lärande och mobilisering kring integration och mot främlingsfientlighet och intolerans. Kursens idé är att agera utåtriktat och att deltagarna blir aktiva samhällsmedborgare. Kursen görs i samarbete med bl a Stiftelsen Expo.

KURSUPPLÄGG
I kursen ingår studier om integration, diskriminering och hur man kan bemöta främlingsfientlighet och intolerans. Teori och praktiskt arbete blandas. Undersökande arbetssätt. Vi kommer att arbeta med begrepp som svensk/invandrare etc. För att åskådliggöra detta i praktiken gör vi en kartläggning av den egna identiteten ur olika perpektiv, t ex klass, kön och etnicitet. Genom undersökningar av socioekonomiska faktorer i skolans närområde vill vi belysa goda och dåliga exempel på integration. Vi kommer att ha staden som klassrum.

Kursen kommer att genomföra en praktik i segregerade områden, ”både i Djursholm och Tensta”. Kursens strävan är att synas i integrationsdebatten och därför kommer vi att lägga särskild tonvikt på informationsarbete. I kursens syfte ingår att aktivt motverka diskriminering och intolerans. Därför vill vi på en mängd olika sätt jobba kreativt, skapande och utåtriktat. Som ett led i det mobiliserande arbetet kommer vi att skriva insändare och debattartiklar, hålla i föreläsningar, skapa utställningar, arrangera debatter etc.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som
• är ideellt aktiv eller yrkesverksam inom verksamheter som arbetar med integrationsfrågor• vill vara en del av en mångkulturell folkhögskola
• vill lära känna miljöer och organisationer, där man arbetar mot segregation• vill ha kreativa verktyg för arbete mot diskriminering• vill bli en aktiv opinionsbildare i integrationsfrågor• vill förstå och agera mot diskriminering i ditt arbete eller i din organisation

KURSTID

23 augusti 2010-27 maj 2011. Heltidsstudier.

Kursen genomförs i samverkan med bl a Stiftelsen Expo, Mångkulturellt Centrum/Fittja och Röda Korsets Ungdomsförbund.

ANTAGNINGSVILLKOR
Antagning sker efter personliga intervjuer. Engagemang i frivilligorganisationer är en merit.

KURSKOSTNAD
Materialkostnad 2000 kronor/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. För finansiering kontakta CSN.

ANSÖKAN
Senast den 15 april 2010. I mån av plats behandlas även ansökningar som kommer in efter detta datum.
För mer information kontakta:
Benton Wolgers
e-mail: benton.wolgers.rk@folkbildning.net
Göran Nordling
e-mail: goran.nordling.rk@folkbildning.net
Ulrika Sandin
e-mail: ulrika.sandin.rk@folkbildning.net

För övrig information kontakta:
Catharina Ahlinder tel: 08-680 18 71
e-mail: catharina.ahlinder@folkbildning.net

Röda Korsets folkhögskola
Vårbergsplan 27 127 43 Skärholmen
Tel: 08-680 18 71 Fax: 08-680 18 79
För ytterligare information och anmälningsblankett se hemsidan:
www.redcross.se/folkhogskolan