fbpx
23/02/2010

Angående Röda Korset i media – Brev till medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund från förbundsstyrelsen

Publicerat av: , kommentarer

Den senaste tiden har Röda Korset fått mycket uppmärksamhet i media, för våra insatser för drabbade i Haiti men också vad Röda Korsets pengar går till och nivån på vår ordförande Bengt Westerbergs arvode.

Kanske har du mötts av misstro mot Röda Korset – i din förening, bland dina vänner eller när du varit ute bland folk och representerat Röda Korset. Kanske har du själv frågor som du undrar över.Därför vill vi i Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse skriva till dig. För oss är det viktigt att du som medlem och aktiv har kunskap och känner att du kan svara på frågor som du får. Vi vill att du ska känna stolthet över ditt engagemang i världens största humanitära nätverk. Medias rapportering har tidvis gett otillräcklig eller inkorrekt information om vad Röda Korsets pengar går till och om arvodet för Bengt Westerberg. Förbundsstyrelsen vill genom detta brev ge dig som medlem tillgång till information.

I det här brevet vill vi ge dig stöd för att kunna svara på frågor om Röda Korset och vi vill också uppmana dig att delta i det rådslag som kommer att hållas inom Röda Korset under våren där du ges möjlighet att diskutera och påverka i den här frågan.

Medlemmarna bestämmer i Röda Korset

Media har rapporterat om nivån på arvodet för Svenska Röda Korsets ordförande, Bengt Westerberg. Arvodet som ordföranden för Svenska Röda Korset har beslutats av våra medlemmar på Riksstämman (årsmötet som hålls vart tredje år) innan ordföranden väljs. Senaste beslutet togs på Riksstämman i Uppsala 2008. I dagsläget får ordförande för Svenska Röda Korset ett arvode på 68 500 kr i månaden för att arbeta på heltid för vår organisation. Övertidsersättning, restidsersättning, semestertillägg, avtalspension eller andra pensionsförmåner och traktamenten utgår inte till ordföranden och inte heller något avgångsvederlag när uppdraget avslutas. Centralstyrelsens (Svenska Röda Korsets högsta styrelse) ledamöter har möjlighet att ta ut ersättning för inkomstbortfall för de dagar då styrelsen har möte.

Varför har Svenska Röda Korset en arvoderad ordförande?

Röda Korsets medlemmar har valt att ha en arbetande och arvoderad ordförande. Det har man för att man vill ha en ordförande som i en rad olika sammanhang kan företräda organisationen, både nationellt och internationellt. En ordförande som besöker lokalföreningar och regioner och som har breda kontaktytor och som kan öppna dörrar till beslutsfattare på olika nivåer. Att ha en arvoderad ordförande är många gånger en förutsättning för att andra ska kunna agera som frivilliga. En arvoderad ordförande har till exempel tid att sätta sig in i frågor och organisationen djupare och är organisationens ansikte utåt i frågor vi driver. Du kan läsa mer om arvodet och varför Svenska Röda Korset har en arvoderad ordförande här.

DU kan tycka till om ordförandens uppdrag och arvodesnivån genom Svenska Röda Korsets rådslag

Centralstyrelsen, Svenska Röda Korsets högsta styrelse, beslutade i början av februari att inleda ett så kallat rådslag för att ge medlemmarna möjlighet att tycka till om vilken roll ordföranden för Svenska Röda Korset ska ha och vilken nivå arvodet ska vara på. Förbundsstyrelsen välkomnar centralstyrelsens beslut att föra en öppen dialog med medlemmarna om arvodesfrågan och vi har förtroende för centralstyrelsens agerande i den uppkomna debatten.

I rådslaget kommer alla kretsar (Röda Korsets motsvarighet till våra lokalföreningar) få möjlighet att yttra sig i frågan om ordförandens uppdrag och ersättning. Som medlem i Ungdomsförbundet är du också medlem i Svenska Röda Korset och har rätt att delta. Vi hoppas att du vill vara med i dessa diskussioner. Läs mer här om rådslaget. Du hittar vilken lokal krets du tillhör genom att kontakta medlemsadministrationen på med.hjalp@redcross.se.

Hur ser det ut med arvoderingar och ersättningar i Röda Korsets Ungdomsförbund?

Röda Korsets Ungdomsförbund har sedan vår självständighet 1996 en heltidsarvoderad förbundsordförande. På Riksårsmötet 2006 beslutade medlemmarna att arvodet för ordförande i Ungdomsförbundet ska vara 6,5 prisbasbelopp per år (delat på 12 månader under ett år = 2010 blir detta 22 967 kr i månaden före skatt). Ingen i förbundsstyrelsen utöver förbundsordförande är arvoderad. Dock finns möjlighet för styrelseledamöter att ta ut ersättning för inkomstbortfall när man är tvungen att delta på begäran av organisationen och tvingas ta ledigt från sitt arbete. Detta gäller till exempel vid Riksårsmötet, där styrelsen behöver vara närvarande redan under torsdagen innan för att förbereda mötet. Förbundsstyrelsen tar ut ersättning för inkomstbortfall i mycket begränsad utsträckning.

Vad går pengarna till i Svenska Röda Korset?

  • 2005 års Riksstämma fastställde ekonomiska regler. De innebär att insamlade medel (pengar som t.ex. skänks av allmänheten i en insamlingsbössa) ska, efter att kostnaderna för insamlingen dragits bort, i sin helhet gå till de ändamål som insamlingen samlats in eller erhållits. Detsamma gäller för externa bidrag.
  • Röda Korsets ordförandes arvode täcks av medlemsavgifterna till Svenska Röda Korset. Medlemsavgifter och kapitalavkastning ska täcka de administrativa kostnaderna inom Svenska Röda Korset.
  • Att medlemsavgifter går till utgifter som medlemsservice, lokaler eller löner är vanligt förekommande i andra ideella organisationer, till exempel så gäller detta för både Rädda Barnen och Scouterna liksom för Svenska Röda Korset.
  • Exempel på administrativa kostnader är kostnader för lokaler, information och reklam, löner och löner för administrativ personal. Här ingår också kostnader för kontroll och redovisning av hur en organisation använder sina pengar.

Vi hoppas att du genom detta brev har fått den information du behöver. Om du har fler frågor eller behöver mer information så kan du självklart kontakta förbundsordförande Martina Anlér eller någon annan i förbundsstyrelsen. Martina når du på martina.anler@redcross.se eller 08-452 49 45.

Även om det kan kännas tungt just nu att vara rödakorsare så vill vi att du ska komma ihåg att vi är en internationell rörelse som gör stor skillnad för människor i en utsatt situation världen över, och att det just du gör i Röda Korsets Ungdomsförbund är viktigt.

Varje dag utför vi viktiga saker för barn och unga i Sverige tillsammans! Det är vi i förbundsstyrelsen stolta över och vi hoppas att även du är det.

Hälsningar,

Martina Anlér, förbundsordförande

08-452 49 45, martina.anler@redcross.se

Kajsa Olsson, ledamot

Lisa-Linnéa Flising, ledamot

Lotten Nimar, ledamot

Louise Berg, ledamot

Svante Martinsson, ledamot

Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse, styrelsen@rkuf.se