fbpx
13/04/2010

Haiti: Röda Korset förbereder för regnsäsongen och fortsätter med katastrofhjälp

Publicerat av: , kommentarer

Tre månader efter jordbävningen som drabbade Haiti ökar Röda Korset sina insatser för att hjälpa de mest utsatta under regnsäsongen, medan den akuta hjälpinsatsen fortsätter.

– Röda Korset har försett över 400 000 människor som har drabbats av jordbävningen med presenningar, tältar och verktyg som ska användas för att skydda mot regn och rusk. Vi vet att alla tillfälliga tak över huvuden inte kommer att klara av ihållande regn eller tropiska stormar, säger Thomas Söderman, biträdande chef för katastrofinsatser.

Samtidigt som arbetet med att se till att alla har ett tak över huvudet fortsätter satsar Röda Korset närmare 100 000 miljoner kronor i katastrofberedskap för att öka säkerheten för befolkningen under regn- och orkansäsongen, speciellt de som har förlorat sina hem till följd av jordbävningen. Pengarna kommer att användas för att engagera 300 000 människor i katastrofberedskapsaktiviteter.

Röda Korset i Sverige har samlat in 49 miljoner kronor och sammanlagt har över 50 nationella rödakorsföreningar i världen samlat in mer än 5 miljarder kronor för katastrofhjälp till de jordbävningsdrabbade, återhämtnings- och återbyggnadsarbetet. Röda Korset och de övriga humanitära organisationerna är på väg att nå målet med att förse 1,3 miljoner människor med tak över huvudet innan 1 maj. Just nu har 90 procent, omkring, 1,2 miljoner redan fått någon form av hjälp med att ordna tak över huvudet.

Tre månader efter jordbävningen har Röda Korset:
* Hjälpt 400 000 människor med sanitetsåtgärder, sjukvård, vaccination, familjeåterförening, psykosocialt stöd.
* Närmare 140 000 presenningar har distribuerats till runt 70 000 familjer, som också har fått runt 11 000 köks-kit. Det här innebär att över 370 000 människor har fått ett tak över huvudet och katastrofhjälp.
* Runt 86 000 patienter har behandlats. Röda Korset medicinska insatser har nått mellan 1000 och 2000 familjer dagligen. Över 150 000 människor har vaccinerats mot mässlingen, difteri, stelkramp och kikhosta.
* Över 60 miljoner liter dricksvatten har distribuerats till 314 000 människor.
* Över 1300 latriner har byggs upp för att räcka till för 200 000 människor.
* Runt 27 000 namn har registrerats på den Family links-sajten. Över 4000 människor har tillkännagett att de lever.
* Runt 16 miljoner sms innehållande information om hälsovård har skickats ut.