fbpx
11/03/2016

Inte alla barn?

Publicerat av: , kommentarer

Igår lämnade vi på Ungdomsförbundet in ett yttrande över regeringens förslag till ny lag som ska begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Vi är starkt kritiska till förslaget som strider mot barnkonventionen.

Det är första gången vi fick möjlighet att lämna ett yttrande till regeringen. Med många års erfarenhet och kunskap av att jobba med och för barn som varit på flykt ser vi stora brister i förslaget. Precis som en lång rad organisationer, myndigheter och andra instanser som lämnat sina yttranden till regeringen, tycker vi att förslaget strider mot barnkonventionen och saknar barnperspektiv.

Blir förslaget verklighet kommer det bidra till att slå sönder familjer och skapa trauman för många barn och andra människor på flykt. Människor som redan idag befinner sig i utsatta situationer. Barn förlorar rätten att återförenas med sina familjer i Sverige och tillfälliga uppehållstillstånd skapar ett otryggt liv i väntan. Föräldrar som flytt från krig och skiljts från sina barn kommer inte att få återförenas med barnen i Sverige. Familjeåterförening som varit den enda lagliga, säkra vägen till skydd stängs. Det gör att fler barn tvingas ut på farliga flyktvägar.

Samtidigt ska barnkonventionen bli svensk lag

Samtidigt kom idag förslaget om att göra barnkonventionen till svensk lag. Det görs för att stärka barns rättigheter på allvar. Men det går inte ihop. Barnkonventionen gör inte skillnad på barn. Barns rättigheter gäller alla barn, oavsett om de har medborgarskap, är på flykt eller är i ett land utan legal status. Vi kräver och hoppas av hela vårt hjärta att regeringen tar till sig av kritiken och tänker om.

Läs hela yttrandet här Yttrande Begränsningar uppehållstillstånd