fbpx
25/06/2012

Martina tackar för sig

Publicerat av: , kommentarer

Avgående ordförande Martina Anlér och tillträdande ordförande Hala Mohammed på Riksårsmötet i Göteborg. Foto: Joanna Morell

När Martina Anlér nu avgår efter tre år som ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund lämnar hon över en organisation som har utvecklats mycket. Ett nytt humanitärpolitiskt program är på plats och det finns en långsiktighet i arbetet genom en treårig verksamhetsinriktning.

Inför valet 2010 arbetade Ungdomsförbundet för att fler kommuner ska ta emot ensamkommande asylsökande barn. De senaste åren har Ungdomsförbundet mött tusentals skolelever genom rollspelet På Flykt, som genom att väcka tankar och reaktioner hos deltagarna innebär ett nytt sätt att samhällspåverka. Även kompisgrupperna har utvecklats, antalet deltagare har ökat och verksamheten täcker fler områden.

Martina är stolt över allt som åstadkommits de senaste åren. Det har varit en spännande utmaning att driva en organisation och som ordförande åstadkomma resultat genom andra, Som ordförande har hon också hamnat i situationer som varit helt nya och träffat människor hon tidigare bara sett på tv.

– Det här är inget vanligt jobb, du lever och andas organisationen. Som ordförande har jag på ett sätt alltid representerat, jag har gjort ett medvetet val de här åren att jag och organisationen alltid ska kunna stå för det jag gör.

Om Martina hade vetat vad det skulle innebära att vara ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund hade hon nog inte vågat kandidera.

– Det är på sätt och vis bra att jag inte visste vad som väntade. Då hade jag kanske tänkt om både en och två gånger, säger hon.

Istället angrep hon problemet på sitt sedvanliga sätt – genom att kasta sig in. Hon beskriver sin ordförandetid som utmanande och extremt utvecklande.

– Jag tror att det är likadant för många som har varit ordförande, framför allt i en ungdomsorganisation. Det finns inte några riktiga strukturer, det organisatoriska minnet saknas och du får ofta börja från början.

Just det är något som Martina har jobbat för att förändra under de senaste tre åren.

– Mitt mål ända sedan jag tillträdde har varit att bygga en organisation som kan rulla vidare utan mig. För mig är det ledarskap.

Den första tiden handlade mycket om att staka ut hur hon skulle hinna med allt hon ville förändra.

– Vi började i rätt ände: genom att fundera på vad det är som utgör ett bra beslut och vad styrelsen behöver för att kunna fatta ett bra beslut.

Arbetet med det nya humanitärpolitiska programmet och ny verksamhetsinriktning drog igång under hösten 2010.

– Med tanke på tid och resurser tycker jag att vi gjorde ett verkligt bra jobb. Vi gjorde saker i rätt ordning, från process till utfall, och involverade medlemmar och frivilliga.

Samarbetet med moderorganisationen har också legat Martina varmt om hjärtat.

– Vi är inte vilket ungdomsförbund som helst. För mig finns det inget antingen eller när det kommer till Svenska Röda Korset, vi får aldrig glömma var vi kommer ifrån utan jobba framåt tillsammans, säger Martina.

Det senaste året har arbetet till stor del handlat om att summera, knyta ihop trådar. Det är dags att lämna över till nästa ordförande och söka nytt jobb. Martina riktar in sig på chefs- eller projektledarjobb i offentlig eller idéburen sektor, men inte inom rödakorsrörelsen.

– Gärna någon gång i framtiden, men nu vill jag ge utrymme till min efterträdare, Hala Mohammed, att leda Röda Korsets Ungdomsförbund.

Här kan du se Martinas avskedstal från Riksårsmötet. Om du vill se salsashowen, kolla här.