fbpx
10/11/2014

MOVE 2014: Tänk från slutet och öka delaktigheten

Publicerat av: , kommentarer

För att öka delaktigheten kan det vara bra att tänka från slutet, och så är långsiktigheten viktig. Det är några av lärdomarna inom Axxessmetoden.

Petra Molin, projektledare för Axxess i Umeå som är en verksamhet inom Svenska Röda Korset, höll en workshop under lördagen om att inkludera nyanlända tjejer inom fritidsverksamhet och föreningsliv.

Vad tänker du på när du tänker på ordet delaktighet?

— Trygghet, att känna trygghet och gemenskap. Att alla får vara med på samma villkor och att det skapas förutsättningar för alla.

Vad är Axxessmetoden?

— Axxessmetoden är en samling metoder och tillvägagångssätt som man kan använda som förening för att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter. Vi har tagit fram den tillsammans med ett antal verksamheter uppe i Umeå som tillhör både det civila samhället men även offentliga aktörer som skolor och fritidsgårdar, säger Petra Molin.

Petra_MolinAxxessmetoden kan delas in i tre delar. De första handlar om den personliga relationen, att bygga förtroende och en relation med målgruppen. Den andra om delaktighet, att målgruppen är med i planerande och genomförande av aktiviteter. Genom att skapa en relation och dialog med målgruppen kan man ta reda på vilka behov dem har, och anpassa verksamheten efter dessa.

— Till exempel kan det handla om vilken tid aktiviteten är, att den inte är sent på kvällen. Eller att man har aktiviteten på en trygg plats som tjejerna känner till, till exempel på skolan där de är på dagarna och som är deras arena. Sen är det viktigt att de är med i planerande av aktiviteten, som träningar och event, och att de får vara med och genomföra den och få ansvar för delar av aktiviteten, till exempel marknadsföring.

Den tredje delen handlar om samarbeten för att skapa en långsiktighet i arbetet och för att nå målgruppen. Då kan det vara bra att fråga sig vilka andra verksamheter som redan når den målgrupp som ni vill nå ut till eller vilka som också arbetar för att nå målgruppen och att skapa aktiviteter tillsammans.

— Istället för att tänka det här är några som vi ska nå så kan man tänka att det är ett arbete som man kan göra gemensamt för att göra målgruppen mer delaktig. Det är också viktigt med långsiktighet och att bygga in rutiner i verksamheten där man ser till att alla känner till det här arbetssättet, så att det inte är en eldsjäl som driver hela arbetet och att det raseras när den försvinner, säger Petra Molin.

Varför är det här arbetet viktigt?

— För att skapa delaktighet och också för att undvika ett utanförskap som man kan hamna i om man inte blir en del av samhället. Föreningslivet och verksamheter är en väldigt bra inkörsport till samhället där nyanlända tjejer kan träna svenska och lära känna etablerade svenskar.

Hur kan vi i Röda Korsets Ungdomsförbund arbeta för att skapa mer delaktighet i våra verksamheter?

— Handlar det om att skapa nya verksamheter kan ni gå ut i skolor, prata med nyanlända tjejer och med andra underrepresenterade grupper och skapa verksamheter utifrån de behov som de ser utifrån den situation som de befinner sig i.

— Handlar det om en redan befintlig verksamhet så kan ni lära känna och skapa en dialog med dem ni vill ha med i er verksamhet för att se hur mycket ni behöver förändra er så att målgruppen ska känna att de är välkomna.

Petra Molin menar att det är ganska ofta som man kan vara blind för sin egen verksamhet och att det kan vara bra att granska vad man som förening eller verksamhet kommunicerar utåt.

— Om vi säger att alla är välkomna, hur ser det då ut i vår verksamhet? Representeras alla i vår styrelse och vilka syns på våra affischer? Är det till exempel bara killar på en affisch? Bara en sådan sak kan ju göra att man inte känner sig välkommen.

Petras tips för ökad delaktighet:

  • Skapa en aktivitet där ni involverar målgruppen direkt i planering och genomförande. Då når ni också ut i deras nätverk.
  • Gör en långsiktig plan så att ni kan se vad ni gör nu, vad ni ska göra sen och hur ni kan skapa en gemenskap i verksamheten.
  • Tänk från slutet: vilka vill ni ska bli aktiva i er verksamhet och ställ sen frågan: hur ska vi se till att det blir så?

Läs mer om Axxessmetoden här.